Клуб "Европа-дебати"


Представителна изява на клуб „Европа–дебати” в ПМГ „Ив. Вазов”

На 19.03.2015 г. се проведе представителната изява на клуб "Европа-дебати" ПМГ „Иван Вазов” по проект УСПЕХ с ръководител Тодор Тодоров. Членовете на клуба представиха пред  своите гости диспут по формата „Карл Попър дебати“. 

Диспутът бе посветен на актуалния проблем за миграцииите на хора към страните от Европейския съюз и неговата ответна политика. Членовете на клуба бяха разделени на два отбора: утвърждаващ (Борислава, Деница, Димитър) и отрицаващ (Иван, Радко, Пламена). Те обосноваха противоположни позиции по въпроса трябва ли ЕС да предприеме специални мерки за ограничаване на емигрантския поток, опирайки се на сериозни правни, ценностни, икономически, и социални аргументи.

С приключването на времето на отборната защита, дебатът прерасна в дискусия, в която се включиха и двама от гостите на представителната изява, влезли по-рано в ролята на съдии: преподавателите по история и цивилизация - Ангел Кайряков и по английски език – Пламен Митев. Членовете на клуба получиха сертификати за работата си през годината