Клуб "Компютърна математика"


Представителна изява

   На 10 март 2015 година в ПМГ „Иван Вазов" гр .Димитровград се проведе представителна изява на Клуб „Компютърна математика" по проект УСПЕХ с ръководител Катя Чалъкова.

Учениците откриха събитието с презентация за числото пи. Бяха представени интересни факти, свързани с неговото създаване, начините му за пресмятане и отражението във всички области на живота. Презентацията завърши с връзка на числото пи с тестването на компютърните системи. Презентацията бе посветена на 14 март, определен за Световен ден на числото пи. След това участниците в клуба показаха построяване на правилни многоъгълници с линийка и пергел и лекотата, с която тези построения се извършват с използване на динамичен софтуер. Най-голям интерес за присъстващите предизвикаха практическите задачи, представени от учениците - намиране на най-кратки разстояния при разположения на обекти.

Накрая участниците завършиха с една конкурсна задача за намиране на съкровище.

За своя труд и резултати учениците бяха поздравени както от своите преподаватели, така и от съучениците си.

Линк към галерията >тук<