Секция "Англо-саксонска култура"

Втора представителна изява

На 18.04.2013 г. учениците от секция „Англо-саксонска култура“ в ПМГ „Иван Вазов“ с ръководител Пламен Митев представиха резултатите от работата си през годината. След проведена анкета сред осмокласниците, участниците в групата решиха че има необходимост от място, където учениците да могат да намерят събрана на едно място информация, свързана с държавите от т.нар. „англо-саксонска“  културна група.  С тази идея те представиха уебсайт, изработен от самите тях, в който всеки може да намери интересни факти от историята, географията, начина на живот и управление на Великобритания, САЩ, Канада и Австралия.

На www.anglosaxon.tk всеки може да провери коя е столицата на щата Вашингтон, чия дъщеря е Кралица Елизабет I, кога се празнува Денят на труда в Канада, или просто да изгледа клипче за историята на английския език.

Линк към галерията >тук<


Първа представителна изява

В началото на месец януари в ПМГ „Иван Вазов се проведе първата представителна изява на секция Англо-саксонска култура”, с ръководител Пламен Митев. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Участниците в секцията бяха поканили своите съученици от VIII клас, които имаха възможност да получат задълбочена информация за Британските острови, Америка, Австралия и Канада - ранна история,  образуване на държави, кралски династи, основни природни и исторически забележителности. За тази цел участниците в секцията бяха изработили много нагледни материали под формата на табла.
На участниците в клуба предстои да се запознаят с начина на живот на съвременните британци и как националната култура се съчетава с процеса на глобализация.

Линк към галерията >тук<