~ Социална психология ~


Втора представителна изява.

На 28.март в художествената галерия „Петко Чурчулиев”-Димитровград се срещнаха ученици от клуба по социална психология към ПМГ”Иван Вазов”-Димитровград и творци от различни области на художественото изкуство.Участниците бяха приветствани от директора на ПМГ госпожа Илияна Славова, също и от домакина-уредника на художествената галерия госпожа Надежда Стойнева.Тя представи новооткритата изложба на театралния плакат и разказа част от историята на Димитровградския театър.

Учениците прочетоха свои есета на тема „Неповторим съм”.За присъствието на  културните и научните събития в медиите, за отношението към раждането на новите идеи и необходимостта от културен обмен се дискутираше на срещата.Димитър Митев-кларнетист, Георги Желев-преподавател по музика и пианист, Тодор Славов-илюзионист обогатиха преживяванията на участниците, а също така се включиха и в отбора на творците при подреждането на „пирамида на ценностите на твореца”.Учениците също построиха свое предложение и всички присъстващи на срещата дискутираха за устоите на света на твореца.Ръководителят на клуба госпожа Румяна Лозева даде думата и на дърворезбаря Георги Георгиев, който подчерта нуждата на творящия от духовна сила и себеотдаване при създаването на художествените образи, които от своя страна биха могли да запалят искрата на творчеството и в нови таланти.

Като заключително послание участниците във втората представителна изява на клуб „Социална психология”, работещ по проект „Успех”, се обединиха около думите на Николай Рьорих за необходимостта да се противостои на невежеството и неуморно да се укрепва пътя, който приближава човека до духа.

Линк към галерията >тук<


Първа представителна изява.

Пътища за поемане на отговорност
 
Учениците на ПМГ”Иван Вазов” от групата по „Социална психология” заедно със своите гости очертаха възможни пътища за поемане на отговорност на своята първа представителна изява по проект „Успех”. Тя се състоя на 19.01.2013г. и даде възможност на младите хора да направят анализ на проблемите и факторите, които влияят върху техния избор.След презентациите и игрите те достигнаха до извода, че целта и поемането на отговорност ни води към по-добър и съдържателен живот


Линк към галерията >тук<