~ Евроклуб ~


Втора представителна изява.

На 14 май 2013 г. се проведе втората представителна изява на Евроклуб към ПМГ „Ив. Вазов. Тя бе посветена на инициативата Европейска столица на културата. Домакинството на ЕСК се осигурява от два европейски града от две страни чрез целогодишни програми. България и Италия ще бъдат домакини на ЕСК през 2019 г.  Необходимо е да съществува връзка между програмите на определените за една и съща година градове.
Членовете на Евроклуба представиха чрез поредица от презентации идеята за европейска столица на културата, актуалните градове домакини – Марсилия и Кошице, италианските градове кандидати и българските градове, които са София, Пловдив, Варна, Шумен, Велико Търново, Русе и Бургас. Бе проведена и анкета на тема „Къде се провеждат следните събития?”.
Сред гостите бяха г-жа Славова – Директор на ПМГ «Ив. Вазов», г-жа Ненова – гл. учител, ученици.

 

Линк към галерията >тук<


Първа представителна изява.

На 11 февруари, 2013 г. се проведе Представителна изява на Евроклуб към ПМГ „Ив. Вазов” на тема
«2013 – Европейска година на гражданите»

Изявата бе посветена на Европейската година на гражданите, за която 2013-та бе определена, по предложение на Европейския парламент. Повод за тази инициатива е честването на 20 години от въвеждането на европейското гражданство.  
Главната причина за обявяването на Европейската година на гражданите е, че има твърде много права, произтичащи от нашето гражданство в ЕС. Хората не винаги са запознати с тях и в резултат на това не ги използват пълноценно. Всички, които сме днес тук, можем да разглеждаме настоящата среща, именно като подобно насърчение.
Представянето на темата за европейското гражданство и свързаните с него права, направи Християна от 11 «г» клас. Благодарение на превода на Боян от 11 «а», гостите на проявата и членовете на клуба проследиха с интерес видео за Европейската гражданска инициатива, за една конкретна гражданска инициатива – по въпроса за водите, говори Елица от 11 «а». След това всички бяха пренесени от Богдан (12 «б») на територията на интерактивното създаване на политики - на сайта на Еврокомисията.
Накрая всички присъстващи бяха призовани да гласуват по резолюцията на Европейския парламент за гарантиране на заетост за младежите от Европейския съюз, след като чуха застъпниците на двете позиции по проблема – Дарина и Николина от 10 «а».
Гости на проявата бяха г-жа Славова, г-н Кайряков и много ученици.

 

Линк към галерията >тук<