Здравето-безценно богатство


Втора представителна изява.

Представителната изява на клуб „Здравето-безценно богатство”се проведе на 16май в ПМГ ”Иван Вазов” по проект «Успех» с ръководител Даня Христозова и с финансовата подкрепа на ЕСФ по ОПРЧР и бе на тема:,,В хармония с природата”.
Участниците в клуба представиха презентации за атмосферата,хидросферата и границите на биосферата.
Интересни бяха игрите за решаване на дилеми,анализ на картина и работа като рекламен агент.

Всички момичета и момчета засадиха цветя,с които ще се озелени кабинета по биология.

Гости бяха съученици на участниците в клуба и класните ръководители.

Линк към галерията >тук<


Първа представителна изява.

На 24.01.2013 г.  в детска градина ,,Приказка” се проведе  първата представителна изява на клуб ,,Здравето-безценно богатство”с ръководител Даня Христозова по проект „Успех” към ПМГ „Иван Вазов”. Проектът е  част от програмата „Да направим училището привлекателно за младите хора” .
Учениците бяха подготвили приказка в стихчета за плодовете и зеленчуците. Интерес предизвика играта за групиране на плодове и зеленчуци на отделни листове. Много бързо малчуганите отговаряха на гатанките, които им задаваха учениците. Накрая всички изпяхме песничките,които помним за плодовете и зеленчуците.
Гости на изявата бяха Директорът детска градина ,,Приказка” и родители на децата.

Линк към галерията >тук<