Секция "Динамичен математически софтуер"


Втора представителна изява.

   На 29.05.2013г. се проведе втората представителна изява на студио "Динамичен математически софтуер" по проект УСПЕХ с ръководител Петър Генчев в ПМГ „Иван Вазов” Димитровград. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
Темата на занятието беше „Представяне на разработки с Geogebra” Учениците от студиото
извършиха демонстрации с динамичната програма Geogebra. Показаха се динамичен модел на слънчевата система, 3D изображения на ръбести тела и ефектни фигури получени чрез ротация.
 Гости на изявата бяха Румяна Лозева, Добринка Донева, Валентина Делчева, Йорданка Стоилова.

Линк към галерията >тук<


Първа представителна изява.

На 20.02.2013г. се проведе първата представителна изява на студио "Динамичен математически софтуер" по проект УСПЕХ при ПМГ „Иван Вазов” Димитровград. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
Темата на занятието беше „Представяне на програмите Mathtype и Geogebra” Учениците от студиото бяха изготвили презентация с която показаха на гостите разработени теми по математика с програмата
Mathtype. Извършиха се демонстрации с динамичната програма Geogebra. Показаха се чертежи на тела и динамични сечения. Ротация на обекти и анимация. Гости на изявата бяха Румяна Лозева, Елка Дюлгерова, Добринка Донева, Ивайло Сапунджиев, Димитър Джангозов.

stz  stz stz stz