Клуб "Естетика и етикет"


Втора представителна изява.

Днес, 29.04.2013г, се проведе втората представителна изява на клуб „Естетика и етикет” по проект УСПЕХ на ученици от ПМГ „Иван Вазов”. Клубът с ръководител Галя Пенкова се занимава с общоприетите правила и норми на поведение в дадена социална среда: маниери, как да се държим в обществото, умение да общуваме. Учениците се учат да възприемат красивото в заобикалящия ги свят. Сред темите на клуба бяха: „Посещение на художествена галерия”, „Как да посрещаме гости”, Как да се държим в обществото”, Как да се явим на интервю за работа”. Днешната изява на клуба бе под мотото „Модата през вековете”. Възпитаниците представиха модата през средновековието, хипи движението, хип-хоп културата и модните тенденции в сватбените тоалети.

Линк за сваляне на презентациите >тук<

Линк към галерията >тук<


Първа представителна изява.

На 30.01.2013г. се проведе първата представителна изява на клуб „Естетика и етикет” по проект УСПЕХ при ПМГ „Иван Вазов” Димитровград. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Темата на занятието беше „Как да се явим на интервю за работа?” За целта учениците от клуба бяха изготвили презентация с която показаха на гостите от публиката как трябва да се държим на интервю, как трябва да бъдем облечени, какви документи трябва да носим със себе си. Втора част от представянето бе сценка, на която участниците показаха своите актьорски умения като разиграха скеч и показаха реално двама кандидати за работа – как трябва и как не трябва да се явяваме на инервю за работа. Учениците в клуба изучават още как трбва да се държим на обществено място, на прием, как да се обличаме по етикет взависимост от събитието. На проявата присъстваха директори, учители, родители и съученици на децата от клуба.

Линк към галерията >тук<