„Функционална грамотност”

Втора представителна изява на група “Функционална грамотност”

На 20.06.2017г. групата „Функционална грамотност” с ръководител Цанка Колева по Проект BG05М20Р001-2.004-0004 "Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) –
ФАЗА 1 по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014 - 2020, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове за програмен период 2014 – 2020, осъществи своята втора представителна изява. На нея бе представен традиционният Годишник 2017 на ПМГ „Иван Вазов”, който излиза за 14-та поредна година, а за втора година в електронен вариант. Участниците в групата „Функционална грамотност”, които се включиха в подготовката на Годишника под зоркия поглед на г-жа Катя Атанасова и г-жа Цанка Колева – учители по български език и литература и г-жа Драгомира Стоянова – учител по информатика и информационни технологии, запознаха гостите със съдържанието му и с неговите рубрики.
На официалното представяне бяха поканени учениците, чиито материали са включени в училищното издание. Присъстваха и много гости.

Линк към галерията >тук<

В ПМГ „Иван Вазов” стартираха представителните изяви по проект „Твоят час”
      На 31.01.2017г.  групата  „Функционална грамотност” по Проект BG05М20Р001-2.004-0004 "Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – ФАЗА 1по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014 - 2020, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове за програмен период 2014 - 2020 г. осъществи своята първа публична изява. Събитието премина под формата на състезание между три отбора. Първият отбор бе от седмокласници, вторият -  от ученици от 11 клас, а в третия отбор се включиха ученици от 12 клас, които бяха гости на мероприятието. Докато състезателите решаваха тестови задачи върху езикови норми, останалите присъстващи имаха възможността да се запознаят с любопитна информация, свързана с езика като средство за общуване. Освен това те бяха провокирани и със задачки-закачки.  А докато безпристрастното жури – също от ученици, проверяваше тестовете, участниците и гостите се забавляваха с  презентация, представяща невероятни и абсурдни надписи, табели, обяви и реклами с допуснати правописни и граматични грешки и изготвена от ученици от групата.
     Изявата  бе уважена от ръководството на училището в лицето на г-жа Славова – директор на гимназията, г-жа Делчева – заместник-директор, учители и родители, както и от съученици на участниците.

Линк към галерията >тук<
Линк към презентацията >тук<