„Аз знам химията”


На 04.05.2017г от 14.30 във фоайето на 2 етаж  на ПМГ"Иван Вазов"  учениците от клуба „Аз знам химията“ по Проект BG05М20Р001-2.004-0004 "Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – ФАЗА 1 по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014 - 2020, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове за програмен период 2014 - 2020 г. с ръководител Мариела Делчева представиха публична изява на тема "Химия, любов и още нещо...". За втората си представителна изява с много въодушевление и желание участниците запознаха присъстващите с химичните процеси протичащи при влюбване. Самите те  се изненадаха, че зад процесите на влюбване, любов и секс се крие цяла химична лаборатория. Бяха демонстрирани и задълбочени познания за влиянието на етиловия алкохол върху човешкия организъм и бяха разбити някой от митовете за него.
За всички любознателни гости на събитието бяха демонстрирани и едни от най-зрелищните опити в химията. Беше наистина интересно , забавно и ползотворно!

Линк към галерията >тук<

На 09.02.2017г. в кабинета по химия от 14:30 в ПМГ „Иван Вазов“ се проведе представителна изява на клуба „Аз знам химията“ по Проект BG05М20Р001-2.004-0004 "Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – ФАЗА 1 по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014 - 2020, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове за програмен период 2014 - 2020 г. с ръководител Мариела  Делчева. Учениците от X“а“ и XI“б“, членове на клуба, представиха пред съученици и гости един по-различен и интересен поглед към първооснователите на любимата им наука. Оказаха почит на хората, които са я създали и усъвършенствали във времето. Споделиха интересни факти от живота на известни химици. Разказаха за житейския им път. За мнозина химията е скучна, трудна, сложна, неразбираема, недостижима, но за учениците от клуба тя винаги ще остане едно предизвикателство за умовете им, едно истинско пътешествие из дебрите на чудния й свят, дори да не продължат занапред в областта на тази наука.

Линк към галерията >тук<