„Астрономия”


На20.04.2017г. групата  „клуб Астрономия” по Проект BG05М20Р001-2.004-0004 "Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – ФАЗА 1 по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014 - 2020, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове за програмен период 2014 - 2020 г.  проведе представителна изява. Учениците от клуба с ръководител Диляна Гочева представиха пред гостите на изявата презентация на тема „Първи стъпки в Космоса“. Презентацията включваше историята на космонавтиката от първите проекти за космическа ракета до съвременните космически апарати. Гостите на събитието участваха и в играта „Познай космонавтът“. Изявата  бе уважена от ръководството на училището, учители и от съученици на участниците.

 
 
 
 
 
 
 
 
Линк към презентацията >тук<

На 01.02.2017г. групата  „клуб Астрономия” по Проект BG05М20Р001-2.004-0004 "Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – ФАЗА 1по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014 - 2020, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове за програмен период 2014 - 2020 г.  проведе представителна изява. Учениците от клуба с ръководител Диляна Гочева представиха пред гостите на изявата презентация на тема „Астрономическите уреди от древността до наши дни“. Презентацията включваше древни обсерватории, слънчеви часовници и уреди, които се използват в мореходната астрономия. Гостите на събитието се запознаха  с историята на телескопа и работата на съвременните телескопи.                                                                                                   Изявата  бе уважена от ръководството на училището, учители и от съученици на участниците.

Линк към галерията >тук<
Линк към презентацията >тук<