Държавен план-прием в V клас

Важно
Държавен план-прием в V клас
В ПМГ „Иван Вазов“ за учебната 2021/2022г.

  • Прием на документи за участие в класиране

срок:на 02.07.2021г. и 05.07.2021г. в ПМГ“Иван Вазов“- каб.5,
1 етаж, от 9:00 до 17:00 (без прекъсване)

необходими документи:

  • Заявление по образец ( получава се в ПМГ).
  • Копие на удостоверение за завършен начален етап, съответно служебна бележка за признаване по чл.110, ал.2 от наредба №11 от 1.09.2016г. за оценяване резултатите от обучението на учениците – за учениците от училища на чужди държави. ( копие + оригинал за сверяване)
  • Служебни бележки удостоверяващи резултатите от олимпиадата и/или състезанията ( копие + оригинал за сверяване) – само за ученици от друга област
  • Резултати от класиране на ученицитеслед 17:30ч. на 07.07.2021г.
  • Записване на класираните ученици

срок:на 08.07.2021г. и 09.07.2021г. в ПМГ“Иван Вазов“- каб.5,
1 етаж, от 9:00 до 17:00 (без прекъсване)
    необходими документи:

  • Заявление за записване по образец ( получава се в ПМГ).
  • Удостоверение за завършен начален етап (оригинал), съответно служебна бележка за признаване по чл.110, ал.2 от наредба №11 от 1.09.2016г. за оценяване резултатите от обучението на учениците – за учениците от училища на чужди държави. (оригинал)
  • Служебни бележки удостоверяващи резултатите от олимпиадата и/или състезанията (оригинал) – само за ученици от друга област
  • Копие от акт за раждане (оригиналът се носи за сверяване)

Ако се пропусне срока за записване мястото се губи!

 

До 12.07.2021г. –  уведомяване на следващите по низходящ ред ученици според   броя на незаетите места
На 13.07.2021г. записване следващите по низходящ ред ученици  според броя на незаетите места.
До 13.07.2021г. подаване на документи от ученици отговарящи на условията по чл.73 и чл.77, ал.2, т.1 и т.2 от Наредба №10 от 01.09.2016г. за организация на дейностите в училищното образование

Изпити за определяне на годишна оценка на учениците в самостоятелна форма на обучение на поправителна сесия от 07.07.2021г. до 12.07.2021г., уч. 2020/2021г.

Изпитите за определяне на годишна оценка на учениците в самостоятелна форма на обучение на поправителна сесия от 07.07.2021г. до 12.07.2021г., уч. 2020/2021 г. да се проведат на:

 

Учебен предмет

Дата, начален час, място на провеждане

Ученици

Математика – ООП

07.07.2021г.
сряда
08:00-11:00
Каб.22

Божидар Петров Иванов – XI клас
Мария Здравкова Захариева – X клас

Английски език – ООП

08.07.2021г.
четвъртък
писмена част – 09:00-12:00
устна част – 12:00-12:30
Каб.22

Божидар Петров Иванов – XI клас
Мария Здравкова Захариева – X клас

Английски език – РП

09.07.2021г.
петък
писмена част – 09:00-12:00
устна част – 12:00-12:30
Каб.22

Мария Здравкова Захариева – X клас

МОДУЛ 2 – Култура и духовност

09.07.2021г.
петък
09:00-12:00
Каб.22

Божидар Петров Иванов – XI клас

МОДУЛ 1 – Власт и институции

12.07.2021г.
понеделник
09:00-12:00
Каб.22

Божидар Петров Иванов – XI клас

Организирани занимания по интереси в 5. и 6. клас

Организирани занимания по интереси в 5. и 6. клас за периода 15.06-30.06.2021г. – по 2 учебни часа занимания по интереси 5 и 6 клас -<<< връзка за сваляне

Резултати от математическо състезание „МАТЕМАТИКА ЗА ВСЕКИ“

ВАЖНО! РЕЗУЛТАТИ ОТ МАТЕМАТИЧЕСКОТО СЪСТЕЗАНИЕ „МАТЕМАТИКА ЗА ВСЕКИ“ ЗА УЧЕНИЦИ ОТ IV КЛАС

Вече можете да разгледате протокола с резултатите на учениците, които са се явили на математическото състезание „Математика за всеки“, проведено на 15.05.2021г. Резултатите може да намерите ТУК.

Резултати от Пролетното математическо състезание

ВАЖНО! РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОЛЕТНО МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА УЧЕНИЦИ ОТ IV КЛАС

Вече можете да разгледате протокола с резултатите на учениците, които са се явили на Пролетното математическо състезание, проведено на 08.05.2021г. Резултатите може да намерите ТУК.

Прием 2021-2022

ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ІV КЛАС

Математическо състезание „Математика за всеки“ за ученици от ІV клас

Уважаеми родители,
Уведомяваме Ви, че на 15 май 2021 г. (събота) от 9:00 часа до 12:00 часа ще се проведe Математическото състезание за ученици от IV клас „Математика за всеки“. Участниците от община Димитровград се явяват на състезанието в ПМГ„Иван Вазов”- Димитровград.
Заявление и декларация за участие се подават в канцеларията на ПМГ“Иван Вазов“ на 28.04.2021г., 29.04.2021г., 05.05.2021г., 07.05.2021г. и на 10.05.2021г. от 9.00 до 16.00 часа.
Участниците е необходимо да бъдат в Гимназията най-късно до 08:30 часа на 15.05.2021г.
Резултатите важат за прием в V клас съгласно критериите, определени от ПМГ „Иван Вазов“. Не се събира такса правоучастие.
Регламента на състезанието можете да намерите тук: https://www.mon.bg/upload/25961/Sast_Matematika_za_Vseki.pdf

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ!!! ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ІV КЛАС

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ!!!
ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ІV КЛАС

Пролетно математическо състезание
за ученици от IV клас

Уважаеми родители, уведомяваме Ви:
на 8 май 2021 година (събота) от 9:00ч. ще се проведе Пролетно математическо състезание за ученици от IV клас.
Участниците от община Димитровград се явяват на състезанието в ПМГ„Иван Вазов”- Димитровград
Заявление и декларация за участие се подават в канцеларията на ПМГ“Иван Вазов“, гр. Димитровград, при спазване на противоепидемични мерки в срок от 20.04.2021г. до 27.04.2021г., от 9.00 до 16.00 часа (само на 23.04.2021г. – от 9:00 до 13.00 часа)
Участниците е необходимо да бъдат в ПМГ „Иван Вазов“ най-късно до 08:30 часа на 08.05.2021г.
Резултатите важат за прием в V клас съгласно критериите, определени от ПМГ „Иван Вазов“.

Регламента на състезанието можете да намерите тук https://mon.bg/upload/24254/regl-NS-proletni-math-4kl-20102020.pdf

Математически състезания за ученици от 4 клас

Обучение за периода от 12.04.2021 г. до 23.04.2021 г.

Уважаеми ученици, родители и учители,

Във връзка със заповед заповед №РД 01-220/08.04.2021г. на Министъра на здравеопазването

за периода от 12.04.2021 г. до 23.04.2021 г.
присъствено се обучават учениците от:
VА; VIА; VIIА; VIIIА; VIIIБ; VIIIВ; VIIIГ; XА; XБ; XВ и XГ паралелки
в обучение от разстояние в електронна среда са учениците от:
IXА; IXБ; IXВ; IXГ; XIА; XIБ; XIВ; XIГ; XIIА; XIIБ и XIIВ паралелки

Началото на учебните занятия за всички ученици е от 8:00ч.
ГРАФИК НА ЧАСОВЕТЕ ЗА ПЕРИОДА от 12.04.2021 г. до 23.04.2021 г.
График на часовете на учениците от V, VI, VII, VIII, и X класове в присъствено обучение:
продължителност на часовете 40 мин.
1час – 08:00 – 08:40
2час – 08:50 – 09:30
3час – 09:40 – 10:20

4час – 10:50 – 11:30
5час – 11:40 – 12:20
6час – 12:30 – 13:10
7час – 13:20 – 14:00

График на часовете на учениците от IX, XI и XII класове в ОРЕС:
продължителност на часовете 40 мин.
1час – 08:00 – 08:40
2час – 08:50 – 09:30
3час – 09:40 – 10:20

4час – 10:50 – 11:30
5час – 11:40 – 12:20
6час – 12:30 – 13:10
7час – 13:20 – 14:00

ГРАФИК НА КАБИНЕТИТЕ ЗА ПЕРИОДА от 12.04.2021 г. до 23.04.2021 г.
5а кл. – 4 каб.
6а кл. – 2 каб.
7а кл. – 1 каб.
8а кл. – 34 каб.
8б кл. – 41 каб.
8в кл. – 37 каб.
8г кл. – 39 каб.
10а кл. – 42 каб.
10б кл. – 3 каб.
10в кл. – 6 каб.
10г кл. – 40 каб.

Графиците за следващите периоди ще бъдат своевременно публикувани.
Уважаеми родители, разчитаме на вашето отговорно отношение към участието на децата ви в учебния процес и при спазването на противоепидемичните изисквания.