ПРИЕТИ СТУДЕНТИ ОТ ПМГ „ИВАН ВАЗОВ“ – ВИПУСК 2023

Приети студенти от 12.а профил Математически

Име университет университет
1 Ангел Петров Димитров ВУСИ, Пловдив Национална сигурност
2 Антон Антонов Симеонов УНСС Право
3 Благомир Николаев Йорданов ТУ – София Електронни информационни системи
4 Виктория Константинова Вакрилова МУ – Пловдив Медицинска козметика
5 Георги Иванов Гочев Eindhoven Univerity of Technology, Нидерландия Industrial Engineering
6 Георги Иванов Делчев ТУ – София Телекомуникации
7 Георги Миленов Монев УАСГ Строителство на сгради и съоръжения
8 Георги Николаев Христов ВУТП – София Дигитално предприемачество и високи технологии
9 Гергана Добромирова Динкова УАСГ Геодезия
10 Даниел Райчев Славчев ТУ – Пловдив Компютърни системи и технологии
11 Денислав Георгиев Делигеоргиев ТУ София – филиал Пловдив Електротехника
12 Деница Генадиева Иванова УАСГ Строителство на сгради и съоръжения
13 Десислава Димитрова Димитрова NHL Stenden university of applied sciences, Нидерландия International business
14 Елица Генчева Манолова МУ – Пловдив Помощник-фармацевт
15 Калоян Дамянов Павлов УниБИТ Компютърни науки
16 Катерина Емилова Захариева Икономически университет – Варна Дигитални медии и PR
17 Мартин Валентинов Петров ТУ – София Транспортна техника и технологии
18 Моника Валентинова Велчева Minerva Art Academy, Нидерландия Design
19 Надежда Пламенова Митева Американски университет, Благоевград Международни отношения и политически науки
20 Никол Тихомирова Иванова ТУ – София Индустриален мениджмънт
21 Теодор Даниелов Казаков ТУ – София Авиационна техника и технологии
класен ръководител Ваня Маринчева

 

Приети студенти от 12.б профил Природни науки

Име университет специалност
1 Александра Станиславова Казакова Софийски Университет, японистика японистика
2 Александрина Николаева Манджакова Пловдивски университет приложна лингвистика с информационни технологии
3 Алексия Владимирова Николова Медицински колеж Пловдив Лекарски асистент
4 Велина Драгомирова Велева медицински колеж Лондон медицинска сестра на зъболекар
5 Виктория Петрова Трифонова Пловдивски университет микробиология и вирусология
6 Даяна Красимирова Стойчева тракийски университет медицина
7 Жулиета Валентинова Вълева Медицински колеж, София зъботехника
8 Кристина Диянова Делчева УНСС международен туризъм и икономика
9 Лиляна Стоянова Стоянова Медицински колеж, Пловдив Рентгенов лаборант
10 Мартина Стоянова Стоянова ПловдИвски университет български и английски език
11 Радост Стоянова Великова Софийски Университет, японистика предучилищна и начална училищна педагогика
12 Стилиан Петров Михайлов Пловдивски университет психология
класен ръководител Галина Караиванова

 
Приети студенти от 12.в профил Икономическо развитие

Име университет специалност
1 Ани Димчева Райкова ПУ политология
2 Ваня Диянова Зафирова ПУ География,технологии и предприемачество
3 Габриела Георгиева Господинова ПУ публична администрация
4 Габриела Красимирова Запрянова Нидерландия международен бизнес
5 Габриела Руменова Радева ПУ Българска филология
6 Даниела Бялославова Димитрова ПУ предучилищна педагогика
7 Дженифър Петрова Митева ПУ педагогика с история
8 Добромир Петев Шопов УНСС Счетоводство
9 Мари-Никол Антониева Вълчева НБУ Връзки с общесвеността
10 Мария Станиславова Сталева УНСС мениджмънт и администрация
11 Павел Бисеров Татаров ВВВУ пилот
12 Юляна Данаилова Димитрова ПУ национална сигурност
класен ръководител Павлина Лозева

 

Приети студенти от 12.г профил Софтуерни и хардуерни науки

Име университет специалност
1 Владислав Велинов Велчев ПУ Социални дейности
2 Георги Маринов Маринов ТУ-София Автомобилна електроника
3 Дара Севова Тенева УАСГ Архитектура
4 Елизар Димитров Делчев НСА Кондиционна подготовка
5 Емре Бейтулов Мустафов ПУ Право
6 Илия Иванов Илчев ПУ Маркетинг
7 Калоян Димов Димов НСА Кинезитерапия
8 Мирослав Тихомиров Нинов ПУ Английска филология
9 Михаел Бориславов Станилов ТУ-София Автоматика и информационни системи
10 Моника Тончева Атанасова ПУ Софтуерни технологии и дизайн
11 Питър Лъчезаров Лозев ТУ-София Топлинни и хладилни системи и технологии
12 Радослав Кирилов Станчев ТУ-София Телекомуникации
13 Стефан Димитров Кепеджиев УАСГ Строителство на сгради и съоражения
14 Стефан Петков Петков ТУ-София Софтуерно инженерство
15 Татяна Иванова Георгиева СУ Гафичен дизайн
16 Христо Огнянов Борисов ФМИ Статистика
класен ръководител Чавдар Камов

 

Откриване на новата 2023/2024 учебна година

Tържествено откриване на учебната година

Уважаеми ученици, родители, учители и приятели на ПМГ „Иван Вазов“, заповядайте заедно да поставим тържественото начало на новата 2023/2024 учебна година от 9:30 часа на 15.09.2023г. пред централния вход на гимназията.

Учебници за учебна година 2023-2024

АКТУАЛИЗИРАНО НА 15.09.2023г. 15:45ч.

УЧЕБНИЦИ – V клас – раздават се безплатно
Литература – изд. ”Рива” АД , В. Божинов
Български език – изд. „ БГ Учебник”, И. Инев и колектив
Английски език – “Blaze for Bulgaria” изд. Express Publishing
Математика – изд. ”Просвета София”, издание Ⅱ / 2023 г., П. Нинкова и колектив
Информационни технологии – изд. „Педагог 6”, Виолета Маринова
История и цивилизации – изд. ”Просвета” , Т.Леков
География и икономика – изд.” Просвета София”, Стела Дерменджиева и колектив
Човекът и природата – изд. „ Анубис”, М. Шишиньова
Музика – изд.” Просвета”, В. Сотирова
Изобразително изкуство – изд. ”Просвета”, П. Цанев
Технологии и предприемачество – изд. ”Бит и техника ”, Т. Николова

УЧЕБНИЦИ – VI клас – раздават се безплатно
Литература – изд. „ Рива” , В. Божинов
Български език – изд. „ БГ Учебник”, И. Инев
Английски език – “ Blaze for Bulgaria” , изд. Express Publishing
Математика – изд.”Просвета София”, издание Ⅱ / 2023 г., П. Нинкова и колектив Информационни технологии – – изд. „Педагог 6”, Виолета Маринова
История и цивилизации – изд.”Просвета – основано 1945”, Пламен Павлов и колектив
География и икономика– изд.” Просвета София”, С. Дерменджиева
Човекът и природата – изд. „ Просвета”, М. Кабасанова
Музика – изд.” Просвета София” В. Сотирова
Изобразително изкуство – изд. ” Просвета”, П. Цанев
Технологии и предприемачество – изд. ”Бит и техника”, Т. Николова

УЧЕБНИЦИ – VII клас раздават се безплатно
Литература – изд.”БГ Учебник”, И.Инев, В.Инева
Български език – изд.” БГ Учебник”, П. Маркова, П.Върбанова
Английски език – “Blaze for Bulgaria” изд. Express Publishing
Математика – изд.”Просвета София”, издание 2018 г., П. Нинкова и колектив Информационни технологии – изд. „Педагог 6”, Виолета Маринова
История и цивилизации – изд. „Просвета София”, П. Гаврилова, М. Грудев
География и икономика – изд. „Просвета София”, Ст. Дерменджиева, П. Събева
Биология и здравно образование – изд. „Анубис”, М. Шишиньова, Д. Павлова
Химия и опазване на околната среда – изд. „Просвета Плюс”, Л. Боянова, Кр. Николов
Физика и астрономия – изд. „Педагог 6”, М. Градинарова, Е. Бенова
Музика – изд. ”Просвета София”, В. Сотирова, Р. Драганова
Изобразително изкуство – изд. ”Просвета София”, П. Цанев, Р. Карапантева
Технологии и предприемачество – изд. ”Бит и техника ”, Т. Николова, С. Гърневска

УЧЕБНИЦИ – VIII а, б, в, г клас
Литература за 8. клас – изд. „Клет България“, Кръстева , В. Герджикова
Български език за 8. клас – изд. „ БГ Учебник” П. Маркова
Английски език – изд. Express Publishing – “Legacy” – 3 части, и 3 работни тетрадки – колективна поръчка
Математика за 8. клас – изд.„ Просвета – София“, издание 2017 г., К. Банков, Т.Стоева, Ил.Цветкова, Д. Петрова
Информационни технологии – изд. „Просвета София” Е. Стефанова
Информатика – изд. „Изкуства” К. Манев
Философия – изд. „Просвета София” Е. Иванова – Варджийска
Музика – изд.” Изкуства”, М. Толедова – без 8г
Изобразително изкуство – изд. ”Просвета”, П. Цанев – без 8г
Предприемачество за 8. клас – „МАРТИЛЕН” ООД – само за 8г

 

УЧЕБНИЦИ – IX а, б, в, г клас
Литература за 9. клас – изд. „Клет България“, Б. Биолчев, Б. Минков, Н. Аретов
Български език за 9. клас – изд. ”БГ Учебник” П. Маркова, П. Върбанова
Английски език за 9. клас – Legacy ниво В1 – Part One – изд.”Express Publishing” (учебник и работна тетрадка)
Немски език – II чужд ез. – изд. ”Hueber” Schritte International Neu, А1-1, прави се колективна поръчка
Руски език – II чужд език – изд. ” Клет България”, „Классно” А1-1
Математика за 9. клас – изд. „Просвета – София”, издание 2018г., К. Банков, Ил. Цветкова, Д. Петрова, Г. Николова, С. Наков
Инф. технологии 9. клас – изд.”Просвета София” Н. Николова, Е. Стефанова
История и цивилизации за 9. клас– изд. „Клет България”, (част I +част II ) А. Пантев, И. Баева
География и икономика за 8 и 9. клас – изд. „Просвета София”, Ст. Дерменджиева, П. Събева
Философия за 9. клас – изд. ”Педагог 6”, Г. Герчева-Несторова, Р. Димитрова
Биология и здравно образование за 9. клас – ППО– Владимир Овчаров, Огнян Димитров,
Физика и астрономия за 9. клас ППО – изд. „Клет България”, Е. Златкова, Г. Дянков
Химия и опазване на околната среда за 8 и 9 клас – „Педагог 6″ –Митка Павлова и колектива – 9 а,в,г
Химия и опазване на околната среда за 9 клас – Профил – изд. „Клет България” 2017, – Автори: Стефан Цаковски и колектива – 9б
Изобразително изкуство за 9. клас – изд. ”Просвета -София” 2018г., П. Цанев, Р. Карапантева – без 9г
Музика за 9. клас – изд.„ Изкуства”, М. Толедова, Л. Христова – без 9г
Здравословни и безопасни условия на труд – „БГ Учебник“ ЕООД – само за 9г

 

УЧЕБНИЦИ – X а, б, в, г клас
Литература за 10. клас ООП – изд. „ БГ Учебник” Ив. Инев, А. Руневска, М. Бакърджиева – прави се колективна поръчка
Български език за 10. клас ООП – изд.„ БГ Учебник” П. Маркова, П. Върбанова
Английски език за 10. клас – Legacy ниво В1 – Part Two – изд.”Express Publishing” (учебник и работна тетрадка)
Немски език – II чужд език – изд. ”Hueber” Schritte International Neu, А1.1/ A1.2, прави се колективна поръчка
прави се колективна поръчка
Руски език – II чужд език – изд. ”Клет България”, „Классно” А1-2
Математика за 10. клас – изд. „Просвета – София” АД, издание 2019 г., К. Банков
Инф. технологии за 10. клас– изд. „Просвета София”, Н. Николова, Е. Стефанова
История и цивилизации за 10. клас ООП – изд. „Клет България”, И. Баева
География и икономика за 10. клас ООП – изд.„Просвета София”, Ст. Дерменджиева
Философия за 10. клас ООП – изд. „Просвета София”, Ев. Варджийска, А. Бешкова
Биология и здравно образование за 10. кл. – изд.„ Просвета-АзБуки”, В. Ишев
Физика и астрономия за 10. клас- изд. „ Педагог 6”, Е. Бенова,
Химия и ООС за 10. клас – изд. „Клет България”, Ст. Цаковски, А. Генджова
Музика за 10. клас – изд.„ Просвета София”, Л. Пейчева, В. Димитров – без 10г
Изобразително изкуство за 10. клас – изд. ”Просвета 1945”, П. Цанев, Р. Карапантева – без 10г
Икономика за 10. клас –  изд. „ Анубис”, Антоанета Войкова – 10 г

 

УЧЕБНИЦИ – XI клас
Литература за 11. кл. ООП – изд. „ БГ Учебник” Ив. Инев, А. Руневска и др. – 11. а, б, в, г
Бълг. език за 11. кл. ООП – изд. „ БГ Учебник”, П. Маркова, П. Върбанова – 11. а, б, в, г
Английски език – изд. Express Publishing – „LEGACY level B2“, part one (учебник) – за сборни групи
Английски език – изд. Express Publishing – „LEGACY B2.1“ Student’s book + Workbook – за 11. а, б, в
Английски език – изд. Express Publishing (чужд език по професията) – „Information Technology“ – за 11.г клас
Немски език – II чужд език – изд. ”Hueber” Schritte International Neu, А1.2/ A2.1, прави се колективна поръчка
Руски език – II чужд език – изд. “Клет България”, „Классно А2 -1”
Математика за 11. кл. ПП, модул 1 и 2 – изд. „Веди“, изд. 2020 г., Д. Гълъбова, М. Сидерова – 11. а
Математика за 11. кл. ООП – изд. „Просвета-София”, изд. 2020 г. – К. Банков, – 11. б, в, г
Информатика ПП – няма учебник
Информационни технологии ПП – „Обработка и анализ на данни“- модул 1 , изд. “Домино“; „Мултимедия“ – модул 2, изд. „Домино“ 11. г
История и цивилизации за 11. кл. ПП – изд.„Просвета 1945”, модул 1-3, Б. Гаврилов и колектив, изд. 2020 г. – 11. a,б,в – сборна група
География и икономика за 11. кл. ПП – изд. „Клет“- модул 1 Р. Пенин; модул 2, модул 3, модул 4 – изд. „Просвета София”, С. Дерменджиева, изд. 2020 г. – 11. a,б,в – сборна група Гражданско образование за 11. а, б, в, г кл. ООП – „Просвета-София“, Хр. Тодоров
Биология и здравно образование за 11. кл. ПП – Модул1: „Клетката – елементарна биологична система“ и модул 2 : „Многоклетъчна организация на биологичните системи“– изд.„ Педагог” Н.Цанова, Сн.Томова – 11. б
Химия и ООС за 11. кл. – изд.“Педагог 6“, Невена Върбанова и колектив – I модул; II—модул същите автори и М.Каравастева- 11. б

УЧЕБНИЦИ – XII клас
Литература за 12. кл. ЗП – „ БГ Учебник” И.Инев и колектив,2021г. – 12. а, б, в, г
Български език за 12. кл. ЗП – „ БГ Учебник” П.Маркова и колектив,2021г. – 12. а, б, в, г
Английски език – изд. Express Publishing – “LEGACY level B2”, part two (учебник) и “LEGACY B 2.1 Student’s book” (учебник и работна тетрадка) – 12. а, б, в, г
Немски език– II чужд език – изд.”Клет България”, Magnet Smart, Джорджо Мотта, А2–2
Руски език – за 12. клас – II чужд език –изд. “Клет България” – „Классно А2-2”
Математика за 12. кл. ПП – изд „Веди”, издание 2021 г., Донка Гълъбова, Мая Сидерова – 12.а
Математика за 12. кл. ООП – изд. „Просвета-София”, издание 2021 г. – К. Банков, Ил. Цветкова, Д. Петрова, Г. Николова, С. Наков – 12. б, в, г
Информатика – няма учебник
Информационни технологии ПП – модул 3 и модул 4 , изд. „Домино“ – 12. г
История и цивилизации за 12. кл. ПП – изд. „Клет”, модул 1,2,3, Даниел Вачков и колектив -12. в
География и икономика за 12.кл. ПП – изд. „Клет“, Модул 5 „България и регионална политика“ – Емилия Патарчанова и др. – 12. в
География и икономика за 12. кл. ПП – изд. „Клет“ Модул 6 „Географска и икономическа информация“, Евгения Сарафова и колектив – 12. в
Гражданско образование за 12. кл. ООП, изд. „Просвета-София“, 2021 г., авт. Христо Тодоров, Георги Ганев, Майя Грекова, Петя Кабакчиева, Луиза Славкова, Кирил Славчев – 12. а, б, в, г
Химия на органичните вещества за 12 кл. , изд. „Педагог 6“, Невена Върбанова, Л.Михова, Ив.Ушавелов, Н.Стаменов – III модул – 12. б кл.
Биология и здравно образование за 12. кл. ПП – Модул 2: „Многоклетъчна организация на биологичните системи“; Модул 3: „Биосфера – структура и процеси“; Модул 4: „Еволюция на биологичните системи“ – изд. „Педагог”- 12. б

 

Родителска среща за 5 клас

Родителска среща

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОПРАВИТЕЛНИ ИЗПИТИ УЧЕБНА 2022/2023 ГОДИНА м. септември

ГРАФИК

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОПРАВИТЕЛНИ  ИЗПИТИ

УЧЕБНА 2022/2023 ГОДИНА м. септември

 

предмет клас дата и час на провеждане
1 Български език и литература ООП VIII 12.09.2023г. (вторник)

писмен – 8:00-11:00

Каб. 21

2 АЕ (ПП)

модул “Писмено общуване“

ХI 13.09.2023г. (сряда)

писмен  – 8:00-08:40

Каб. 21

3 АЕ (ПП)

модул “Устно общуване“

ХI 13.09.2023г. (сряда)

устен – 8:40-09:00

Каб. 21

Свободни места след IV етап

Свободни места
в ПМГ ”Иван Вазов” след IV етап
на класиране и записване след завършен VII клас

 

  1. Профил „Математически“ – няма свободни места
  2. Профил „Природни науки“ – 1 свободно място
  3. Профил „Софтуерни и хардуерни науки“  – 2 свободни места
  1. Професия „Приложен програмист“ – няма свободни места

 

Попълването на незаетите места след четвърти етап на класиране и записване на учениците след завършен VII клас ще се извърши на:

  1. Подаване на документи: 04.09.2023г. и 05.09.202от 08:00ч. до 16.00ч.
  2. Класиране на учениците, подали документи – 05.09.2023г (вторник). до 17:00ч.
  3. Записване на приетите ученици – 07.09.2023г. (четвъртък) от 08:00ч. до 16.00ч.

РАБОТНО ВРЕМЕ ОТ 08:00Ч. ДО 16.00Ч.

Необходими документи при подаване:

  1. Оригинал на свидетелството за основно образование.
  2. Заявление до директора на ПМГ ”Иван Вазов” от канцеларията на училището.

ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ НА ВТОРИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ

ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ НА ВТОРИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ

20.07 – 24.07.2023Г. (ПОНЕДЕЛНИК)

ОТ 08:00Ч. ДО 17:00Ч.

В КАБ.5, ЕТАЖ ПЪРВИ

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране в прием в VIII клас

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране в прием в VIII клас

13.07 – 17.07.2023г. от 08:00 до 17:00 ч.

В КАБ. №5, I -ви ЕТАЖ

Необходими документи:

1. Заявление по образец (от училището)

2. Свидетелство за основно образование (оригинал)

3. За професия „Приложен програмист“ – медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика (оригинал)