СЪОБЩЕНИЕ ЗА БЪДЕЩИ ПЕТОКЛАСНИЦИ!

СЪОБЩЕНИЕ ЗА БЪДЕЩИ ПЕТОКЛАСНИЦИ!

ВАЖНО!!!
За учениците от IV клас, общинският кръг на олимпиадата по математика ще се проведе на 15.01.2021г. от 13:30ч. в училището, в което се обучават учениците.
Участието в общинския кръг дава възможност за класиране на областен кръг на олимпиадата по математика, с която може да се участва в държавния план-прием в V клас в ПМГ „Иван Вазов“ за учебната 2021/2022 година.

Обучение в електронна среда за всички ученици от 04.01.2021г. до 31.01.2021г.

Уважаеми родители, ученици и учители,
Здрава, успешна и щастлива 2021 година! Пожелаваме Ви много споделени мигове, сбъдвания и добрини!
В изпълнение на Заповед №РД09-3610 от 31.12.2020г. на Министъра на образованието и науката от 04.01.2021г. до 31.01.2021г. включително, учебните занятия в ПМГ “Иван Вазов“ ще се провеждат в електронна среда от разстояние чрез платформата Microsoft Teams по следия график:
График на часовете за учениците от V, VI и VII класове:
1час – 08:00 – 08:30
2час – 08:50 – 09:20
3час – 09:40 – 10:10
4час – 10:50 – 11:20
5час – 11:40 – 12:10
6час – 12:30 – 13:00
7час – 13:20 – 13:50
График на часовете за учениците от VIII, IX, X, XI и XII класове:
1час – 08:00 – 08:40
2час – 08:50 – 09:30
3час – 09:40 – 10:20
4час – 10:50 – 11:30
5час – 11:40 – 12:20
6час – 12:30 – 13:10
7час – 13:20 – 14:00
Призоваваме Ви за отговорно отношение към учебния процес!

Коледна ваканция

Инструктаж на учениците при обучение в електронна среда

Инструктаж на учениците при обучение в електронна среда

Oнлайн приемен ден

Уважаеми родители и ученици,
В периода от 08.12.2020г. до 10.12.2020г. ще се проведе онлайн приемен ден в MS Teams по график, както следва:
На 8.12.2020г. (вторник)
5.a – 17:30-17:45 часа
6.a – 17:45-18:00 часа
7.a – 18:00-18:15 часа
8.a – 18:15-19:00 часа
8.б – 18:15-19:00 часа
8.в – 18:15-19:00 часа
8.г – 18:15-19:00 часа

На 9.12.2020г. (сряда)
9.a – 17:30-17:45 часа
9.б – 17:45-18:00 часа
9.в – 18:00-18:15 часа
9.г – 18:15-18:30 часа
10.а – 18:30-18:45 часа
10.б – 18:45-19:00 часа
10.в – 19:00-19:15 часа
10.г – 19:15-19:30 часа

На 10.12.2020г. (четвъртък)
11.a– 17:30-17:45 часа
11.б– 17:45-18:00 часа
11.в– 18:00-18:15 часа
11.г – 18:15-18:30 часа
12.а – 18:30-18:45 часа
12.б – 18:45-19:00 часа
12.в – 19:00-19:15 часа
Всеки родител, който желае да се свърже с конкретен учител, моля да го избере на личен разговор от профила на ученика в MS Teams. Ако в момента учителят е зает с друг родител, той ще Ви уведоми да изчакате.
Моля да проявите разбиране и търпение!

Обучение в електронна среда за всички ученици от 30.11.2020г. – 21.12.2020г.

Как да се справим със стреса по време на пандемия

Как да се справим със стреса по време на пандемия.

Обучение в електронна среда за всички ученици от 24.11.2020г. до 04.12.2020г.

Уважаеми ученици, родители и учители,
Във връзка с нарастващия брой боледуващи педагогически специалисти в ПМГ „Иван Вазов“, Педагогическият съвет взе решение в периода от 24.11.2020г. до 04.12.2020г. вкл., Гимназията да премине в обучение от разстояние в електронна среда за всички класове.
Началото на учебните занятия за всички ученици е от 8:00ч., но с различна продължителност на часовете:
– За учениците от VIII, IX, X, XI и XII класове часовете са с продължителност 40 мин.
– За учениците от V, VI и VII класове, продължителността на часовете е 30 мин. с по-дълги междучасия.

График на часовете за учениците от V, VI и VII класове:
1час – 08:00 – 08:30
2час – 08:50 – 09:20
3час – 09:40 – 10:10

4час – 10:50 – 11:20
5час – 11:40 – 12:10
6час – 12:30 – 13:00
7час – 13:20 – 13:50

График на часовете за учениците от VIII, IX, X, XI и XII класове:
1час – 08:00 – 08:40
2час – 08:50 – 09:30
3час – 09:40 – 10:20

4час – 10:50 – 11:30
5час – 11:40 – 12:20
6час – 12:30 – 13:10
7час – 13:20 – 14:00

Уважаеми родители, разчитаме на вашето отговорно отношение към участието на децата ви в учебния процес.

Заповед за задължителното ползване на защитни маски

Възобновяване на учебните занятия

Уважаеми учители, родители и ученици,

Уведомяваме Ви, че съгласно заповед на министъра на образованието и науката №РД 09-3171/12.11.2020г. и заповед №РД 01-812/11.11.2020г. на РЗИ – Хасково учебните занятия от 16.11.2020г. (понеделник) ще бъдат присъствени за учениците от 5-12 клас в ПМГ „Иван Вазов“. В училището за периода от 04-11.11.2020г. не е констатирана заболеваемост 15%.