ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРИРАВНИТЕЛНИ  ИЗПИТИ УЧЕБНА 2022/2023 ГОДИНА

 

 

 

ГРАФИК

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРИРАВНИТЕЛНИ  ИЗПИТИ

УЧЕБНА 2022/2023 ГОДИНА

 

предмет клас дата и час на провеждане
1 Увод в програмирането – практика VIII 19.04.2023г. (сряда)

практическа част – 14:00-16:00

Каб. 49

2 Увод в програмирането – теория VIII 27.04.2023г. (четвъртък)

писмена част – 14:00-17:00

Каб. 49

3 Информатика РП 27.04.2023г. (четвъртък)

писмена част – 14:00-15:00

практическа част – 15:00 -17:00

Каб.49

 

На 21.03.2023г. (вторник) от 17.30ч. ще се проведе родителска среща, а от 18:00. – приемен ден.

На 21.03.2023г. (вторник) от 17.30ч. ще се проведе родителска среща, а от 18:00. – приемен ден.

Пролетно математическо състезание за ученици от IV клас

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ!!!

ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ІV КЛАС

 

 

Пролетно математическо състезание 

за ученици от IV клас

Уважаеми родители, уведомяваме Ви:

на 25 март 2023 година (събота) от 9:00 часа в ПМГИван Вазов, гр.Димитровград  ще се проведе  Пролетно математическо състезание за ученици от IV клас.

Заявление и декларация за участие се подават в канцеларията на ПМГ“Иван Вазов“в срок от 15.03.2023г. до 20.03.2023г.,(включително) от 9.00 до 16.30 часа.

Участниците е необходимо да бъдат  в Гимназията  най-късно до 08:30 часа на 25.03.2022г.

Резултатите важат за прием в V клас съгласно критериите, определени от ПМГ „Иван Вазов“.

Регламент  на състезанието можете да намерите  на сайта на ПМГ „Иван Вазов“- http://www.pmgdimitrovgrad.net

Заявление и декларация за участие в може да изтеглите от тук: >заявление< >декларация<

Седмица на математиката в ПМГ

Национално математическо състезание „Европейско кенгуру“

НА ВНИМАНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЧЕТВЪРТИ КЛАС

Национално математическо състезание „Европейско кенгуру“ през учебната 2022/2023г.

Уведомяваме Ви,

че на  16 март 2023 година (четвъртък) от 12:00ч. ще се проведе  Националното математическо състезание „Европейско кенгуру“.

Резултатите на учениците от IV клас, важат за прием в V клас в ПМГ  „Иван Вазов“, съгласно критериите, определени от гимназията.

Четвъртокласниците могат да се явят на състезанието в училището, в което учат, или в ПМГ „Иван Вазов“. Заявки за участие на четвъртокласници, които са решили да се явят в ПМГ“Иван Вазов“,  се подават  на  06.03.2023г., 07.03.2023г. и 08.03.2023г. от 8:00 до 16:30ч. в канцеларията на гимназията.

Участниците е необходимо да бъдат  в ПМГ „Иван Вазов“ в 11:30 часа на 16.03.2023г., като носят със себе си ученическа лична карта.

За участието в състезанието не се събира такса правоучастие.

 

Информираме Ви, че на 25.03.2023г. (събота), от 9:00ч. ще се проведе Пролетно математическо състезание за ученици от IV клас, чиито резултати също важат за прием в V клас в гимназията.  За допълнителна информация следете сайта или фейсбук страницата на гимназията.

Банкова сметка на…

Банкова сметка на Анна-Мария, ученичка от 10 клас на ПМГ „Иван Вазов“ – IBAN BG53STSA93000029648253

Неучебни дни и междусрочна ваканция

Съгласно заповед №РД-06 166/27.01.2023г. на кмета на община Димитровград 30 и 31 януари са обявени за неучебни дни за всички ученици. Съгласно заповед №РД 09-4066/30.08.2022г. на МОН дните от 01.02-05.02.2023г. вкл. са обявени за междусрочна ваканция. Учебните занятия ще се възобновят на 06.02.2023г. (понеделник) с ново седмично разписание за втори срок. Програмата може да намерите в Школо и в сайта на училището – www.pmgdimitrovgrad.net.

Приятна ваканция! Бъдете здрави!

Национална телефонна линия за деца

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОПРАВИТЕЛНИ ПРИРАВНИТЕЛНИ ИЗПИТИ УЧЕБНА 2022/2023 ГОДИНА

ГРАФИК
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОПРАВИТЕЛНИ ПРИРАВНИТЕЛНИ  ИЗПИТИ
УЧЕБНА 2022/2023 ГОДИНА

предмет

клас

дата и час на провеждане

1

АЕ – ООП

VIII

05.01.2023г. (четвъртък)
писмена част – 14:30-17:00
Каб. 23
устна част – 17:00 -17:30
Каб.21

6

Увод в програмирането – теория

VIII

09.01.2023г. (понеделник)
писмена част – 14:30-17:30
Каб. 23

9

Увод в програмирането – практика

VIII

10.01.2023г. (вторник)
практическа част – 14:30-16:30
Каб. 30

19

Изобразително изкуство – ООП

10.01.2023г. (вторник)
писмена част – 14:30ч.-15:30ч.
практическа част – 15:30-17:30
Каб.30

Приемен ден

Уважаеми родители и ученици, съобщаваме Ви, че на 13.12.2022г. (вторник) от 17:30ч. ще се проведе приемен ден.