Държавен план-прием в V клас В ПМГ „Иван Вазов“ за учебната 2022/2023г.

Държавен план-прием в V клас В ПМГ „Иван Вазов“ за учебната 2022/2023г.

 • Прием на документи за участие в класиране

срок:от 01.07.2022г. до 05.07.2022г. в ПМГ“Иван Вазов“- каб.4, 1 етаж, от 9:00 до 17:00 (без прекъсване)

необходими документи:

 • Заявление по образец ( получава се в ПМГ).
 • Копие на удостоверение за завършен начален етап, съответно служебна бележка за признаване по чл.110, ал.2 от наредба №11 от 1.09.2016г. за оценяване резултатите от обучението на учениците – за учениците от училища на чужди държави. ( копие + оригинал за сверяване)
 • Служебни бележки удостоверяващи резултатите от олимпиадата и/или състезанията ( копие + оригинал за сверяване) – само за ученици от друга област
 • Резултати от класиране на ученицитеслед 17:30ч. на 07.07.2022г.
 • Записване на класираните ученици

срок:на 08.07.2022г. и 11.07.2022г. в ПМГ“Иван Вазов“- каб.5,
1 етаж, от 9:00 до 17:00 (без прекъсване)
x
необходими документи:

 • Заявление за записване по образец ( получава се в ПМГ).
 • Удостоверение за завършен начален етап (оригинал), съответно служебна бележка за признаване по чл.110, ал.2 от наредба №11 от 1.09.2016г. за оценяване резултатите от обучението на учениците – за учениците от училища на чужди държави. (оригинал)
 • Служебни бележки удостоверяващи резултатите от олимпиадата и/или състезанията (оригинал) – само за ученици от друга област
 • Копие от акт за раждане (оригиналът се носи за сверяване)

Ако се пропусне срока за записване мястото се губи!

До 12.07.2022г. уведомяване на следващите по низходящ ред ученици според броя на незаетите места
На 14.07.2022г. записване следващите по низходящ ред ученици според броя на незаетите места.
До 14.07.2022г. подаване на документи от ученици отговарящи на условията по чл.73 и чл.77, ал.2, т.1 и т.2 от Наредба №10 от 01.09.2016г. за организация на дейностите в училищното образование

Държавен план-прием в V клас В ПМГ „Иван Вазов“ за учебната 2022/2023г.

Държавен план-прием в V клас В ПМГ „Иван Вазов“ за учебната 2022/2023г.

 • Прием на документи за участие в класиране

срок:от 01.07.2022г. до 05.07.2022г. в ПМГ“Иван Вазов“- каб.4, 1 етаж, от 9:00 до 17:00 (без прекъсване)

необходими документи:

 • Заявление по образец ( получава се в ПМГ).
 • Копие на удостоверение за завършен начален етап, съответно служебна бележка за признаване по чл.110, ал.2 от наредба №11 от 1.09.2016г. за оценяване резултатите от обучението на учениците – за учениците от училища на чужди държави. ( копие + оригинал за сверяване)
 • Служебни бележки удостоверяващи резултатите от олимпиадата и/или състезанията ( копие + оригинал за сверяване) – само за ученици от друга област
 • Резултати от класиране на ученицитеслед 17:30ч. на 07.07.2022г.
 • Записване на класираните ученици

срок:на 08.07.2022г. и 11.07.2022г. в ПМГ“Иван Вазов“- каб.5,
1 етаж, от 9:00 до 17:00 (без прекъсване)
x
    необходими документи:

 • Заявление за записване по образец ( получава се в ПМГ).
 • Удостоверение за завършен начален етап (оригинал), съответно служебна бележка за признаване по чл.110, ал.2 от наредба №11 от 1.09.2016г. за оценяване резултатите от обучението на учениците – за учениците от училища на чужди държави. (оригинал)
 • Служебни бележки удостоверяващи резултатите от олимпиадата и/или състезанията (оригинал) – само за ученици от друга област
 • Копие от акт за раждане (оригиналът се носи за сверяване)

Ако се пропусне срока за записване мястото се губи!

До 12.07.2022г. –  уведомяване на следващите по низходящ ред ученици според   броя на незаетите места
На 14.07.2022г. записване следващите по низходящ ред ученици  според броя на незаетите места.
До 14.07.2022г. подаване на документи от ученици отговарящи на условията по чл.73 и чл.77, ал.2, т.1 и т.2 от Наредба №10 от 01.09.2016г. за организация на дейностите в училищното образование

ОБЯВИ: Търсим ръководител със специалност…

ПМГ „Иван Вазов“ сформира една група по театрално изкуство за учебната 2022-2023г.,

по НП „Заедно в изкуствата и в спорта“.

Търсим ръководител със специалност „Актьорско майсторство за куклен театър“.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ПМГ „Иван Вазов“ сформира една група по баскетбол за учебната 2022-2023г.,

по НП „Заедно в изкуствата и в спорта“.

Търсим ръководител със специалност „Учители по физическо възпитание и спорт“.

Ден на отворените врати

Резултати от математическо състезание „Математика за всеки“ за ученици от ІV клас

Резултатите от математическото състезание за ученици от 4 клас „Математика за всеки“, 2022г. можете да намерите >>тук<<.

ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ІV КЛАС

 Математическо състезание „Математика за всеки“ за ученици от ІV клас

Уважаеми родители,

Уведомяваме Ви, че на 14 май 2022 г. (събота) от 9:00 часа до 12:00 часа ще се проведe Математическото състезание за ученици от IV клас „Математика за всеки“. Участниците от община Димитровград се явяват на състезанието в ПМГИван ВазовДимитровград.

Заявление и декларация
за участие се подават в канцеларията на ПМГ“Иван Вазов“
на 04.05.2022г., 05.05.2022г., 09.05.2022г. и на 10.05.2022г. от 9.00 до 16.00 часа.

Участниците е необходимо да бъдат  в Гимназията  най-късно до 08:30 часа на 14.05.2022г.

Резултатите важат за прием в V клас съгласно критериите, определени от ПМГ „Иван Вазов“.

Регламента  на състезанието можете да намерите  на сайта на ПМГ „Иван Вазов“- http://www.pmgdimitrovgrad.net

Математическо състезание „Математика за всеки“ за ученици от ІV клас

Математическо състезание „Математика за всеки“ за ученици от ІV клас

Уважаеми родители,

Уведомяваме Ви, че на 14 май 2022 г. (събота) от 9:00 часа до 12:00 часа ще се проведe Математическото състезание за ученици от IV клас „Математика за всеки“. Участниците от община Димитровград се явяват на състезанието в ПМГИван ВазовДимитровград.

Заявление и декларация
за участие се подават в канцеларията на ПМГ“Иван Вазов“
на 04.05.2022г., 05.05.2022г., 09.05.2022г. и на 10.05.2022г. от 9.00 до 16.00 часа.

Участниците е необходимо да бъдат в Гимназията най-късно до 08:30 часа на 14.05.2022г.

Резултатите важат за прием в V клас съгласно критериите, определени от ПМГ „Иван Вазов“.

Регламента на състезанието можете да намерите на сайта на ПМГ „Иван Вазов“- http://www.pmgdimitrovgrad.net

Резултати – пролетно математическо състезание за ученици от 4 клас

Протокол с резултати от Пролетно математическо състезание за ученици от 4 клас с фиктивни номера.

>>>> ПМС-2022 протокол <<<<

Поименният протокол е поставен на информационното табло във фоайето на ПМГ „Иван Вазов“.

Резултати – пролетно математическо състезание за ученици от 4 клас

Протокол с резултати от Пролетно математическо състезание за ученици от 4 клас с фиктивни номера.

>>>> ПМС-2022 протокол <<<<

Поименният протокол е поставен на информационното табло във фоайето на ПМГ „Иван Вазов“.

График за провеждане на приравнителните изпити

График за провеждане на приравнителните изпити