Инсталация на Visual Studio 2019

1. Сваля се този >>уеб инсталатор<< След стартирането му ще поиска ъпдейт който потвърждавате.

2. Когато се отвори прозореца за избор слагате отметки на следните места и кликвате на Install.

Ако е необходима работа с бази данни се слагат отметки на Node.js development, скролира се надолу и се слага отметка и на Data storage and processing. След което се инсталира и >SQL Server Management Studio (SSMS)< Ако има проблем във връзката към бази от Microsoft Access 2016 трябва да се инсталира и този файл >AccessDatabaseEngine<

График за провеждане на приравнителните изпити

ГРАФИК ПРИРАВНИТЕЛНИ ИЗПИТИ

Родителска среща за всички ученици

На 11 октомври 2022г. от 17:30ч. ще се проведе родителска среща за всички паралелки.

Безплатни лицензи за Windows 10 и Office 365 за домашните компютри на учениците

Учениците могат да ползват се възползват от безплатен лиценз за операционната система на 2 устройства, като инсталират Windows 10 Education Upgrade. Условието е да имат училищен акаунт от типа потребителско-име@edu.mon.bg, с който да се идентифицират. Инсталационният файл може да бъде изтеглен от сайта https://edumon.onthehub.com/.

Учениците, които се обучават от разстояние в електронна среда могат да се възползват и от безплатен лиценз за Office 365, за който също използват училищния си акаунт. Пакетът Office 365 включва най-често използвания софтуер за текстообработка Word, за работа с таблици и данни Excel, за създаване на презентации PowerPoint, както и много други инструменти.

Подробни инструкции как да се възползвате от безплатните за учебни цели софтуерни продукти можете да прочетете във ~>файла<~, предоставен на сайта на Министерство на образованието и науката.

Учебници за учебна година 2022-2023

(последно актуализиран на 20.09.2022г.)

УЧЕБНИЦИ – V клас – раздават се безплатно
Литература – изд. ”Рива” АД , В. Божинов
Български език – изд. „ БГ Учебник”, И. Инев и колектив
Английски език – “Blaze for Bulgaria” изд. Express Publishing
Математика – изд. ”Просвета София”, издание 2016 г., П. Нинкова и колектив
Информационни технологии – изд. „Педагог 6”, Виолета Маринова
История и цивилизация – изд. ”Просвета” , Т.Леков
География и икономика – изд.” Просвета Плюс” , Екатерина Михайлова
Човекът и природата – изд. „ Анубис”, М. Шишиньова
Музика – изд.” Просвета”, В. Сотирова
Изобразително изкуство – изд. ”Просвета”, П. Цанев
Технологии и предприемачество – изд. ”Бит и техника ”, Т. Николова

УЧЕБНИЦИ – VI клас – раздават се безплатно
Литература – изд. „ Рива” , В. Божинов
Български език – изд. „ БГ Учебник”, И. Инев
Английски език – “ Blaze for Bulgaria” , изд. Express Publishing
Математика – изд.”Просвета София”, издание 2017 г., П. Нинкова и колектив Информационни технологии – – изд. „Педагог 6”, Виолета Маринова
История и цивилизация – изд.” Булвест 2000”, В. Арнаудов
География и икономика– изд.” Просвета София”, С. Дерменджиева
Човекът и природата – изд. „ Просвета”, М. Кабасанова
Музика – изд.” Просвета София” В. Сотирова
Изобразително изкуство – изд. ” Просвета”, П. Цанев
Технологии и предприемачество – изд. ”Бит и техника”, Т. Николова

УЧЕБНИЦИ – VII клас раздават се безплатно
Литература – изд.”БГ Учебник”, И.Инев, В.Инева
Български език – изд.” БГ Учебник”, П. Маркова, П.Върбанова
Английски език – “Blaze for Bulgaria” изд. Express Publishing
Математика – изд.”Просвета София”, издание 2018 г., П. Нинкова и колектив Информационни технологии – изд. „Просвета Плюс”, А. Ангелов, Д. Дурева
История и цивилизация – изд. „Просвета София”, П. Гаврилова, М. Грудев
География и икономика – изд. „Просвета София”, Ст. Дерменджиева, П. Събева
Биология и здравно образование – изд. „Анубис”, М. Шишиньова, Д. Павлова
Химия и опазване на околната среда – изд. „Просвета Плюс”, Л. Боянова, Кр. Николов
Физика и астрономия – изд. „Педагог 6”, М. Градинарова, Е. Бенова
Музика – изд. ”Просвета София”, В. Сотирова, Р. Драганова
Изобразително изкуство – изд. ”Просвета София”, П. Цанев, Р. Карапантева
Технологии и предприемачество – изд. ”Бит и техника ”, Т. Николова, С. Гърневска

УЧЕБНИЦИ – VIII а, б, в, г клас
Литература за 8. клас – изд. „Клет България“, Кръстева , В. Герджикова
Български език за 8. клас – изд. „ БГ Учебник” П. Маркова
Английски език – изд. Express Publishing – “Legacy” – 3 части, и 3 работни тетрадки – колективна поръчка
Математика за 8. клас – изд.„ Просвета – София“, издание 2017 г., К. Банков, Т.Стоева, Ил.Цветкова, Д. Петрова
Информационни технологии – изд. „Просвета София” Е. Стефанова
Информатика – изд. „Изкуства” К. Манев
Философия – изд. „Просвета София” Е. Иванова – Варджийска
Музика – изд.” Изкуства”, М. Толедова – без 8г
Изобразително изкуство – изд. ”Просвета”, П. Цанев – без 8г

УЧЕБНИЦИ – IX а, б, в, г клас
Литература за 9. клас – изд. „Клет България“, Б. Биолчев, Б. Минков, Н. Аретов
Български език за 9. клас – изд. ”БГ Учебник” П. Маркова, П. Върбанова
Английски език за 9. клас – Legacy ниво В1 – Part One – изд.”Express Publishing” (учебник и работна тетрадка)
Немски език – II чужд ез. – изд. ”Hueber” Schritte International Neu, А1-1, прави се колективна поръчка
Руски език – II чужд език – изд. ” Клет България”, „Классно” А1-1
Математика за 9. клас – изд. „Просвета – София”, издание 2018г., К. Банков, Ил. Цветкова, Д. Петрова, Г. Николова, С. Наков
Инф. технологии 9. клас – изд.”Просвета София” Н. Николова, Е. Стефанова
История и цивилизация за 9. клас – изд. „Клет България”,А. Пантев, И. Баева
География и икономика за 8 и 9. клас – изд. „Просвета София”, Ст. Дерменджиева, П. Събева
Философия за 9. клас – изд. ”Педагог 6”, Г. Герчева-Несторова, Р. Димитрова
Биология и здравно образование за 9. клас – ППО– Владимир Овчаров, Огнян Димитров,
Физика и астрономия за 9. клас ППО – изд. „Клет България”, Е. Златкова, Г. Дянков
Химия и опазване на околната среда за 8 и 9 клас – „Педагог 6″ –Митка Павлова и колектива – 9 а,в,г
Химия и опазване на околната среда за 9 клас – Профил – изд. „Клет България” 2017, – Автори: Стефан Цаковски и колектива – 9б
Изобразително изкуство за 9. клас – изд. ”Просвета -София” 2018г., П. Цанев, Р. Карапантева – без 9г
Музика за 9. клас – изд.„ Изкуства”, М. Толедова, Л. Христова – без 9г

УЧЕБНИЦИ – X а, б, в, г клас
Литература за 10. клас ООП – изд. „ БГ Учебник” Ив. Инев, А. Руневска, М. Бакърджиева – прави се колективна поръчка
Български език за 10. клас ООП – изд.„ БГ Учебник” П. Маркова, П. Върбанова
Английски език за 10. клас – Legacy ниво В1 – Part Two – изд.”Express Publishing” (учебник и работна тетрадка)
Немски език – II чужд език – изд.”Клет България”, Magnet Smart, Джорджо Мотта, А1-2, прави се колективна поръчка
Руски език – II чужд език – изд. ”Клет България”, „Классно” А1-2
Математика за 10. клас – изд. „Просвета – София” АД, издание 2019 г., К. Банков
Инф. технологии за 10. клас– изд. „Просвета София”, Н. Николова, Е. Стефанова
История и цивилизация за 10. клас ООП – изд. „Клет България”, И. Баева
География и икономика за 10. клас ООП – изд.„Просвета София”, Ст. Дерменджиева
Философия за 10. клас ООП – изд. „Просвета София”, Ев. Варджийска, А. Бешкова
Биология и здравно образование за 10. кл. – изд.„ Просвета-АзБуки”, В. Ишев
Физика и астрономия за 10. клас- изд. „ Педагог 6”, Е. Бенова,
Химия и ООС за 10. клас – изд. „Клет България”, Ст. Цаковски, А. Генджова
Музика за 10. клас – изд.„ Просвета София”, Л. Пейчева, В. Димитров – без 10г
Изобразително изкуство за 10. клас – изд. ”Просвета 1945”, П. Цанев, Р. Карапантева – без 10г
Икономика за 10. клас – – изд. „ Анубис”, Антоанета Войкова – 10 г

УЧЕБНИЦИ – XI клас
Литература за 11. кл. ООП – изд. „ БГ Учебник” Ив. Инев, А. Руневска и др. – 11. а, б, в, г
Бълг. език за 11. кл. ООП – изд. „ БГ Учебник”, П. Маркова, П. Върбанова – 11. а, б, в, г
Английски език – изд. Express Publishing – “LEGACY level B2”, part one (учебник) и “LEGACY B2.1 Student’s book” (учебник и работна тетрадка) – 11. а, б, в, г
Немски език – II чужд език – изд.” Клет България”, Magnet Smart, Джорджо Мотта, А2–1- прави се колективна поръчка
Руски език – II чужд език – изд. “Клет България”, „Классно А2 -1”
Математика за 11. кл. ПП, модул 1 и 2 – изд. „Веди“, изд. 2020 г., Д. Гълъбова, М. Сидерова – 11. а
Математика за 11. кл. ООП – изд. „Просвета-София”, изд. 2020 г. – К. Банков, – 11. б, в, г
Информатика ПП – няма учебник
Информационни технологии ПП – „Обработка и анализ на данни“- модул 1 , изд. “Домино“; „Мултимедия“ – модул 2, изд. „Домино“ 11. г
История и цивилизации за 11. кл. ПП – изд.„Просвета 1945”, модул 1-3, Б. Гаврилов и колектив, изд. 2020 г. – 11. в
География и икономика за 11. кл. ПП – изд. „Клет“- модул 1 Р. Пенин; модул 2, модул 3, модул 4 – изд. „Просвета София”, С. Дерменджиева, изд. 2020 г. – 11. в
Гражданско образование за 11. а, б, в, г кл. ООП – „Просвета-София“, Хр. Тодоров
Биология и здравно образование за 11. кл. ПП – Модул1: „Клетката – елементарна биологична система“ и модул 2 : „Многоклетъчна организация на биологичните системи“– изд.„ Педагог” Н.Цанова, Сн.Томова – 11. б
Химия и ООС за 11. кл. – изд.“Педагог 6“, Невена Върбанова и колектив – I модул; II—модул същите автори и М.Каравастева- 11. б

УЧЕБНИЦИ – XII клас
Литература за 12. кл. ЗП – „ БГ Учебник” И.Инев и колектив,2021г. – 12. а, б, в, г
Български език за 12. кл. ЗП – „ БГ Учебник” П.Маркова и колектив,2021г. – 12. а, б, в, г
Английски език – изд. Express Publishing – “LEGACY level B2”, part two (учебник) и “LEGACY B 2.1 Student’s book” (учебник и работна тетрадка) – 12. а, б, в, г
Немски език– II чужд език – изд.”Клет България”, Magnet Smart, Джорджо Мотта, А2–2
Руски език – за 12. клас – II чужд език –изд. “Клет България” – „Классно А2-2”
Математика за 12. кл. ПП – изд „Веди”, издание 2021 г., Донка Гълъбова, Мая Сидерова – 12.а
Математика за 12. кл. ООП – изд. „Просвета-София”, издание 2021 г. – К. Банков, Ил. Цветкова, Д. Петрова, Г. Николова, С. Наков – 12. б, в, г
Информатика – няма учебник
Информационни технологии ПП – модул 3 и модул 4 , изд. „Домино“ – 12. г
История и цивилизации за 12. кл. ПП – изд. „Просвета 1945”, модул 1-3, Михаил Груев и колектив -12. в, издание 2021 г.
География и икономика ПП – Модул 5 „България и регионална политика“ – Емилия Патарчанова и др. – 12. в
География и икономика за 12. кл. ПП – Модул 6 „Географска и икономическа информация“, Евгения Сарафова и колектив – 12. в
Гражданско образование за 12. кл. ООП, изд. „Просвета-София“, 2021 г., авт. Христо Тодоров, Георги Ганев, Майя Грекова, Петя Кабакчиева, Луиза Славкова, Кирил Славчев – 12. а, б, в, г
Химия на органичните вещества за 12 кл. , изд. „Педагог 6“, Невена Върбанова, Л.Михова, Ив.Ушавелов, Н.Стаменов – III модул – 12. б кл.
Биология и здравно образование за 12. кл. ПП – Модул 2: „Многоклетъчна организация на биологичните системи“; Модул 3: „Биосфера – структура и процеси“; Модул 4: „Еволюция на биологичните системи“ – изд. „Педагог”- 12. б

Състезания за прием в 5 клас за учебната 2023-2024г. в ПМГ

СЪОБЩЕНИЕ ЗА БЪДЕЩИ ПЕТОКЛАСНИЦИ!

Уважаеми родители,

Информираме Ви, че и за новата 2023/2024 учебна година  ПМГ „Иван Вазов“ Димитровград, ще осъществява държавен план-прием на ученици  завършили IV клас.

Състезанията,

с резултатите от които може да се участва при класирането са:

· Областен кръг на олимпиадата по математика 12.02.2023 г.

· Математическо състезание „Европейско кенгуру“ 16.03.2023 г.

· Пролетно математическо състезание, за IV клас 25.03.2023 г.

· Математическо състезание за ученици от IV клас „Математика за всеки“ 13.05.2023 г.

Решението е взето на педагогически съвет № 14 от 8 септември 2022г.

Методиката за извършване на класирането, различната тежест на резултатите от състезанията и/или областен кръг на олимпиадата и критериите ще бъдат публикувани по-късно.

*Забележка:

Датите за провеждане се определят от Министерството на образованието и науката. Актуална информация относно евентуални промени може да следите в сайта на МОН и на сайта на гимназията.

ПОКАНА

Уважаеми ученици, родители, учители и приятели на ПМГ „Иван Вазов“, заповядайте заедно да поставим тържественото начало на новата 2022/2023 учебна година от 9:30 часа на 15.09.2022 г. пред централния вход на гимназията.

Родителски срещи за 5 и 8 клас

Скъпи ученици, уважаеми родители,

Ръководството на ПМГ „Иван Вазов“ Ви информира, че първата опознавателно-организационна родителска среща за новоприетите ученици в V и VIII клас за учебната 2022/2023 година ще се проведе в актовата зала на гимназията на 3 етаж,  по следния график:

VIIIА клас профил „Математически“ – на 12.09.2022г. (понеделник) – от 18:00ч.

VIIIБ клас профил „Природни науки“– на 12.09.2022г. (понеделник) – от 19:00ч.

VIIIВ клас профил „Софтуерни и хардуерни науки“ – на 13.09.2022г. (вторник) – от18:00ч.

VIIIГ клас професия „Приложен програмист“ – на 13.09.2022г. (вторник) – от 19:00ч.

VА   клас   – на   14.09.2022г. (сряда) – от18:00ч.

Задължително е да присъства по един родител.

Ще Ви очакваме!

Kонкурси за заемане на длъжността „директор“

~~~линк към архив със заповеди ~~

Крайният срок за подаване на документи за кандидатстване е 08.08.2022 г.

Записване 5.клас – свободни места

СЪОБЩЕНИЕ

Държавен план-прием в V клас

в ПМГ „Иван Вазов“ за учебната 2022/2023г.

Съобщаваме, че от всички класирани ученици са се записали 24 и има 2 свободни места. Записването на следващите по низходящ ред ученици ще бъде до 14.07.2022г.