Обучение за периода от 12.04.2021 г. до 23.04.2021 г.

Уважаеми ученици, родители и учители,

Във връзка със заповед заповед №РД 01-220/08.04.2021г. на Министъра на здравеопазването

за периода от 12.04.2021 г. до 23.04.2021 г.
присъствено се обучават учениците от:
VА; VIА; VIIА; VIIIА; VIIIБ; VIIIВ; VIIIГ; XА; XБ; XВ и XГ паралелки
в обучение от разстояние в електронна среда са учениците от:
IXА; IXБ; IXВ; IXГ; XIА; XIБ; XIВ; XIГ; XIIА; XIIБ и XIIВ паралелки

Началото на учебните занятия за всички ученици е от 8:00ч.
ГРАФИК НА ЧАСОВЕТЕ ЗА ПЕРИОДА от 12.04.2021 г. до 23.04.2021 г.
График на часовете на учениците от V, VI, VII, VIII, и X класове в присъствено обучение:
продължителност на часовете 40 мин.
1час – 08:00 – 08:40
2час – 08:50 – 09:30
3час – 09:40 – 10:20

4час – 10:50 – 11:30
5час – 11:40 – 12:20
6час – 12:30 – 13:10
7час – 13:20 – 14:00

График на часовете на учениците от IX, XI и XII класове в ОРЕС:
продължителност на часовете 40 мин.
1час – 08:00 – 08:40
2час – 08:50 – 09:30
3час – 09:40 – 10:20

4час – 10:50 – 11:30
5час – 11:40 – 12:20
6час – 12:30 – 13:10
7час – 13:20 – 14:00

ГРАФИК НА КАБИНЕТИТЕ ЗА ПЕРИОДА от 12.04.2021 г. до 23.04.2021 г.
5а кл. – 4 каб.
6а кл. – 2 каб.
7а кл. – 1 каб.
8а кл. – 34 каб.
8б кл. – 41 каб.
8в кл. – 37 каб.
8г кл. – 39 каб.
10а кл. – 42 каб.
10б кл. – 3 каб.
10в кл. – 6 каб.
10г кл. – 40 каб.

Графиците за следващите периоди ще бъдат своевременно публикувани.
Уважаеми родители, разчитаме на вашето отговорно отношение към участието на децата ви в учебния процес и при спазването на противоепидемичните изисквания.

Пролетна ваканция

Съобщаваме на всички ученици и родители, че:
Периода от 03.04.2021г. до 11.04.2021г.(неделя) е обявен за пролетна ваканция за учениците от V – XI клас. а от 08.04.2021г. до 11.04.2021г. за учениците от XII клас.
Учениците от XII клас в периода 05.04. – 07.04.2021г. ще учат по нова учебна програма.
Учебните занятия ще се възобновят на 12.04.2021г. ( понеделник).

ОРЕС до 11.04.2021г.

Уважаеми ученици, учители и родители,
Във връзка със заповед №РД09-798 от 31.03.2021г. на Министъра на образованието и науката, учебните занятия:
1. За учениците от V до XII клас в ПМГ “Иван Вазов”, в периода 01.04.2021г. – 02.04.2021г. включително, учебните занятия ще се осъществяват чрез обучение от разстояние в електронна среда.
2. За учениците от XII клас в ПМГ “Иван Вазов”, в периода 05.04.2021г. – 07.04.2021г. включително, учебните занятия ще се осъществяват чрез обучение от разстояние в електронна среда.
Следете за информация сайта на гимназията и фейсбук страницата.

ОРЕС до 31.03.2021г.

Уважаеми родители и ученици,
Във връзка със заповед №РД09-748 от 19.03.2021г. на Министъра на образованието и науката, учебните занятия до 31.03.2021г. включително ще продължат да се провеждат в електронна среда от разстояние чрез платформата Microsoft Teams.
Следете за информация сайта на гимназията и фейсбук страницата.

НА ВНИМАНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЧЕТВЪРТИ КЛАС – ПРОЛЕТНО МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ

НА ВНИМАНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЧЕТВЪРТИ КЛАС

Пролетно математическо състезание за ученици от IV клас, през учебната 2020/2021г.

Във връзка с въведеното за периода от 22.03.2021г. до 31.03.2021г. обучение в електронна среда от разстояние за учениците от I до XII клас, се отменя провеждането на Пролетното математическо състезание за ученици от IV клас на 27.03.2021г.
Новата дата за провеждане ще бъде оповестена до 8.04.2021г.
За допълнителна информация следете сайта или фейсбук страницата на гимназията.
Припомнямe, че резултатите от това състезание важат за прием в V клас в ПМГ „Иван Вазов“ Димитровград.

Онлайн родителска среща за учениците от 5. до 11. клас.

Уважаеми родители и ученици,
1. На 16.03.2021г. (вторник) от 17:30ч. до 17:45ч. в MS Teams в екипа на всеки клас ще се проведе онлайн родителска среща за учениците от 5. до 11. клас.

2. В периода от 16.03.2021г. до 18.03.2021г. ще се проведе онлайн приемен ден в MS Teams по график за всички ученици от 5. до 12. клас, както следва:
На 16.03.2021г. (вторник)
5.a – 17:45-18:00 часа
6.a – 18:00-18:15 часа
7.a – 18:15-18:30 часа
8.a – 18:00-18:15 часа
8.б – 18:00-18:15 часа
8.в – 18:00-18:15 часа
8.г – 18:00-18:15 часа

На 17.03.2021г. (сряда)
9.a – 17:30-17:45 часа
9.б – 17:45-18:00 часа
9.в – 18:00-18:15 часа
9.г – 18:15-18:30 часа
10.а – 18:30-18:45 часа
10.б – 18:45-19:00 часа
10.в – 19:00-19:15 часа
10.г – 19:15-19:30 часа

На 18.03.2021г. (четвъртък)
11.a– 17:30-17:45 часа
11.б– 17:45-18:00 часа
11.в– 18:00-18:15 часа
11.г – 18:15-18:30 часа
12.а – 18:30-18:45 часа
12.б – 18:45-19:00 часа
12.в – 19:00-19:15 часа
Всеки родител, който желае да се свърже с конкретен учител, моля да го избере на личен разговор от профила на ученика в MS Teams. Ако в момента учителят е зает с друг родител, той ще Ви уведоми да изчакате.
Моля да проявите разбиране и търпение!

Обучение ОРЕС – 12-26 март

Уважаеми ученици, родители и учители,
В изпълнение на решението на Областния кризисен щаб – гр. Хасково, всички ученици от 5 до 12 клас, за периода от 12.03.2021г. до 26.03.2021г. преминават в обучение от разстояние в електронна среда
Началото на учебните занятия в ПМГ „Иван Вазов“ за всички ученици е от 8:00ч., но с различна продължителност на часовете:
– За учениците от V, VI и VII класове, продължителността на часовете е 30 мин. с по-дълги междучасия.
– За учениците от VIII, IX, X, XI и XII класове, часовете са с продължителност 40 мин.
График на часовете за учениците от V, VI и VII класове:
1час– 08:00 – 08:30
2час– 08:50 – 09:20
3час– 09:40 – 10:10
4час– 10:50 – 11:20
5час– 11:40 – 12:10
6час– 12:30 – 13:00
7час– 13:20 – 13:50
График на часовете за учениците от VIII, IX, X, XI и XII класове:
1час– 08:00 – 08:40
2час– 08:50 – 09:30
3час– 09:40 – 10:20
4час– 10:50 – 11:30
5час– 11:40 – 12:20
6час– 12:30 – 13:10
7час– 13:20 – 14:00
Уважаеми родители, разчитаме на вашето отговорно отношение към участието на децата ви в учебния процес.

НА ВНИМАНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЧЕТВЪРТИ КЛАС

Национално математическо състезание „Европейско кенгуру“
през учебната 2020/2021г.

Уведомяваме Ви,

че на 18 март 2021 година (четвъртък) от 12:00ч. ще се проведе Националното математическо състезание „Европейско кенгуру“.
Резултатите на учениците от IV клас, важат за прием в V клас в ПМГ „Иван Вазов“, съгласно критериите, определени от гимназията.
Четвъртокласниците могат да се явят на състезанието в училището, в което учат, или в ПМГ „Иван Вазов“. Заявки за участие на четвъртокласници, които са решили да се явят в ПМГ“Иван Вазов“, се подават от 05.03.2021г. до 10.03.2021г. от 8:00 до 16:30ч. в канцеларията на гимназията.
Участниците е необходимо да бъдат в ПМГ „Иван Вазов“ в 11:30 часа на 18.03.2021г., като носят със себе си ученическа лична карта.
За участието в състезанието не се събира такса правоучастие.

Информираме Ви, че на 27.03.2021г. (събота), от 9:00ч. ще се проведе Пролетно математическо състезание за ученици от IV клас, чиито резултати също важат за прием в V клас в гимназията. За допълнителна информация следете сайта или фейсбук страницата на гимназията.

ГРАФИК НА ЧАСОВЕТЕ ЗА ПЕРИОДА от 04.03.2021г. до 17.03.2021г.

ГРАФИК НА ЧАСОВЕТЕ ЗА ПЕРИОДА
от 04.03.2021г. до 17.03.2021г.

График на часовете на учениците от V, VI, VII, IX и XII кл. в присъствено обучение:
продължителност на часовете 40 мин.
1час – 08:00 – 08:40
2час – 08:50 – 09:30
3час – 09:40 – 10:20

4час – 10:50 – 11:30
5час – 11:40 – 12:20
6час – 12:30 – 13:10
7час – 13:20 – 14:00

График на часовете на учениците от VIII, X и XI кл. класове в ОРЕС:
продължителност на часовете 40 мин.
1час – 08:00 – 08:40
2час – 08:50 – 09:30
3час – 09:40 – 10:20

4час – 10:50 – 11:30
5час – 11:40 – 12:20
6час – 12:30 – 13:10
7час – 13:20 – 14:00

Графиците за следващите периоди ще бъдат своевременно публикувани.

Възстановяване на присъствения учебен процес в ПМГ за учениците от 5-ти и 6-ти клас

Уважаеми родители и ученици, от 16.02.2021г (вторник) се възстановява присъствения учебен процес в ПМГ за учениците от 5-ти и 6-ти клас. Бъдете здрави!