Прием в 5 клас

Предстои актуализиране на информацията

Защита на личните данни

~>> Политика за поверителност при обработване на лични данни <<~

Обществен съвет – правилник

Ресурси за и от ученици

Стипендии

Графици

НВО – 10 клас

ИНСТРУКТАЖ ЗА УЧЕНИКА за националното външно оценяване (НВО) в края на Х клас за компонента „Говорене“ по чужд език

ИНСТРУКТАЖ ЗА УЧЕНИКА за националното външно оценяване (НВО) в края на Х клас по информационни технологии за измерване на дигитални компетентности

ИНСТРУКТАЖ ЗА КВЕСТОРА ЗА НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ (НВО) В КРАЯ НА Х КЛАС

НВО – 7 клас

ИНСТРУКТАЖ ЗА УЧЕНИКА ЗА НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В КРАЯ НА VII КЛАС ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

ДЗИ

Дати за провеждане на държавните зрелостни изпити:

Олимпиади и състезания

Национално състезание по финансова грамотност 2020/2021 – теми >>>връзка за сваляне<<<

Национално състезание по финансова грамотност 2020/2021 – ключ за верните отговори >>>връзка за сваляне<<<

Национално състезание по финансова грамотност 2020/2021 – протокол с резултати на областна комисия

Национално състезание по финансова грамотност 2020/2021 – молби за контестация 5-9 клас, 10-12 клас