Обществен съвет – правилник

Стипендии

Графици

НВО – 10 клас

ИНСТРУКТАЖ ЗА УЧЕНИКА за националното външно оценяване (НВО) в края на Х клас за компонента „Говорене“ по чужд език

ИНСТРУКТАЖ ЗА УЧЕНИКА за националното външно оценяване (НВО) в края на Х клас по информационни технологии за измерване на дигитални компетентности

ИНСТРУКТАЖ ЗА КВЕСТОРА ЗА НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ (НВО) В КРАЯ НА Х КЛАС

Резултати от НВО за 2022г.

НВО – 7 клас

ИНСТРУКТАЖ ЗА УЧЕНИКА ЗА НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В КРАЯ НА VII КЛАС ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

Резултати от НВО в VII клас за учебната 2021/2022 в ПМГ „Иван Вазов

ДЗИ

Дати за провеждане на държавните зрелостни изпити:

Олимпиади и състезания

заповед график олимпиади и състезания 2022-2023г.

НАЦИОНАЛЕН СПОРТЕН КАЛЕНДАР НА МОН ЗА УЧЕБНАТА 2022-2023г.

НАЦИОНАЛЕН КАЛЕНДАР ЗА ИЗЯВИ ПО ИНТЕРЕСИ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ЗА УЧЕБНАТА 2022-2023г.

Финансова грамотност протокол проверка

Финансова грамотност предложение национален кръг

Финансова грамотност – теми и ключове

Разписания и Учебна програма