„Образование за утрешния ден“

 Новини:

Интерактивен дисплей

 Информация:

uspeh

ПРОЕКТ „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“

Проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
линк към платформата: https://oud.mon.bg

Информация:

Кратко описание: Да насърчи придобиването на по-голяма цифрова компетентност и да интегрира образователните технологии, да насърчава и мотивира тяхното използване.

Начало: 15.10.2019г.

Край: 15.10.2022г.

През 2019/2020г. училището сформира 2 групи по интереси по ключови дигитални умения – базови. Micro: bit с ръководител Дария Манева, която имаше за цел да повиши дигиталната компетентност и умения на учениците. Разработка на WEB страници с HTML и CSS с ръководител Боряна Христова – С помощта на технологиите HTML и CSS учениците имаха възможност за кратко време да се научат да изграждат свой собствен Уеб сайт.

Micro: bit с ръководител Дария Манева

~~

~~

~~

~~

~~

~~

~~

Разработване на уеб страници с HTML и CSS с ръководител Боряна Христова линк<<


Клуб „Дигитални създатели“ – 2021/2022 учебна година

Ръководител – Боряна Христова

Създадената група има за цел да насърчи интереса на учениците към дигиталните науки и създаването на дигитално съдържание с широк спектър от приложения в реална среда. Клубът ще предоставя работа на учениците по създаване на приложни проекти.

Избрани сайтове, създадени от участниците в клуб „ДИГИТАЛНИ СЪЗДАТЕЛИ“

https://trantula.alle.bg/
https://fnaf-the-best.alle.bg/
https://natalia-nikolova.alle.bg/
https://fishing.alle.bg/
https://valentin-stanchev.alle.bg/
https://idontknowhowtonamemysite.alle.bg/
https://ribaribg.alle.bg/
https://zdr.alle.bg/
https://jivotami.alle.bg/
https://nikol-boeva.alle.bg/
https://car-information.alle.bg/