Държавен план-прием в V клас В ПМГ „Иван Вазов“ за учебната 2022/2023г.

Държавен план-прием в V клас В ПМГ „Иван Вазов“ за учебната 2022/2023г.

  • Прием на документи за участие в класиране

срок:от 01.07.2022г. до 05.07.2022г. в ПМГ“Иван Вазов“- каб.4, 1 етаж, от 9:00 до 17:00 (без прекъсване)

необходими документи:

  • Заявление по образец ( получава се в ПМГ).
  • Копие на удостоверение за завършен начален етап, съответно служебна бележка за признаване по чл.110, ал.2 от наредба №11 от 1.09.2016г. за оценяване резултатите от обучението на учениците – за учениците от училища на чужди държави. ( копие + оригинал за сверяване)
  • Служебни бележки удостоверяващи резултатите от олимпиадата и/или състезанията ( копие + оригинал за сверяване) – само за ученици от друга област
  • Резултати от класиране на ученицитеслед 17:30ч. на 07.07.2022г.
  • Записване на класираните ученици

срок:на 08.07.2022г. и 11.07.2022г. в ПМГ“Иван Вазов“- каб.5,
1 етаж, от 9:00 до 17:00 (без прекъсване)
x
    необходими документи:

  • Заявление за записване по образец ( получава се в ПМГ).
  • Удостоверение за завършен начален етап (оригинал), съответно служебна бележка за признаване по чл.110, ал.2 от наредба №11 от 1.09.2016г. за оценяване резултатите от обучението на учениците – за учениците от училища на чужди държави. (оригинал)
  • Служебни бележки удостоверяващи резултатите от олимпиадата и/или състезанията (оригинал) – само за ученици от друга област
  • Копие от акт за раждане (оригиналът се носи за сверяване)

Ако се пропусне срока за записване мястото се губи!

До 12.07.2022г. –  уведомяване на следващите по низходящ ред ученици според   броя на незаетите места
На 14.07.2022г. записване следващите по низходящ ред ученици  според броя на незаетите места.
До 14.07.2022г. подаване на документи от ученици отговарящи на условията по чл.73 и чл.77, ал.2, т.1 и т.2 от Наредба №10 от 01.09.2016г. за организация на дейностите в училищното образование

Резултати от математическо състезание „Математика за всеки“ за ученици от ІV клас

Резултатите от математическото състезание за ученици от 4 клас „Математика за всеки“, 2022г. можете да намерите >>тук<<.

Математическо състезание „Математика за всеки“ за ученици от ІV клас

Математическо състезание „Математика за всеки“ за ученици от ІV клас

Уважаеми родители,

Уведомяваме Ви, че на 14 май 2022 г. (събота) от 9:00 часа до 12:00 часа ще се проведe Математическото състезание за ученици от IV клас „Математика за всеки“. Участниците от община Димитровград се явяват на състезанието в ПМГИван ВазовДимитровград.

Заявление и декларация
за участие се подават в канцеларията на ПМГ“Иван Вазов“
на 04.05.2022г., 05.05.2022г., 09.05.2022г. и на 10.05.2022г. от 9.00 до 16.00 часа.

Участниците е необходимо да бъдат в Гимназията най-късно до 08:30 часа на 14.05.2022г.

Резултатите важат за прием в V клас съгласно критериите, определени от ПМГ „Иван Вазов“.

Регламента на състезанието можете да намерите на сайта на ПМГ „Иван Вазов“- http://www.pmgdimitrovgrad.net

Резултати – пролетно математическо състезание за ученици от 4 клас

Протокол с резултати от Пролетно математическо състезание за ученици от 4 клас с фиктивни номера.

>>>> ПМС-2022 протокол <<<<

Поименният протокол е поставен на информационното табло във фоайето на ПМГ „Иван Вазов“.

Пролетно математическо състезание за ученици от IV клас

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ!!!
ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ІV КЛАС

Пролетно математическо състезание
за ученици от IV клас

Уважаеми родители, уведомяваме Ви:
на 26 март 2022 година (събота) от 9:00 часа в ПМГ„Иван Вазов”, гр.Димитровград ще се проведе Пролетно математическо състезание за ученици от IV клас.
Заявление и декларация за участие се подават в канцеларията на ПМГ“Иван Вазов“в срок от 16.03.2022г. до 22.03.2022г., от 9.00 до 16.30 часа.
Участниците е необходимо да бъдат в Гимназията най-късно до 08:30 часа на 26.03.2022г.
Резултатите важат за прием в V клас съгласно критериите, определени от ПМГ „Иван Вазов“.
Регламент на състезанието можете да намерите на сайта на ПМГ „Иван Вазов“- http://www.pmgdimitrovgrad.net

НА ВНИМАНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЧЕТВЪРТИ КЛАС Национално математическо състезание „Европейско кенгуру“ през учебната 2021/2022г.

НА ВНИМАНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЧЕТВЪРТИ КЛАС
Национално математическо състезание „Европейско кенгуру“
през учебната 2021/2022г.

Уведомяваме Ви,

че на  17 март 2022 година (четвъртък) от 12:00ч. ще се проведе  Националното математическо състезание „Европейско кенгуру.
Резултатите на учениците от IV клас, важат за прием в V клас в ПМГ  „Иван Вазов“, съгласно критериите, определени от гимназията.
Четвъртокласниците могат да се явят на състезанието в училището, в което учат, или в ПМГ „Иван Вазов“. Заявки за участие на четвъртокласници, които са решили да се явят в ПМГ“Иван Вазов“,  се подават  на 01.03.2022г., 02.03.2022г. и 04.03.2022г. от 8:00 до 16:30ч. в канцеларията на гимназията.
Участниците е необходимо да бъдат  в ПМГ „Иван Вазов“ в 11:30 часа на 17.03.2021г., като носят със себе си ученическа лична карта.
За участието в състезанието не се събира такса правоучастие.

 

Информираме Ви, че на 26.03.2022г. (събота), от 9:00ч. ще се проведе Пролетно математическо състезание за ученици от IV клас, чиито резултати също важат за прием в V клас в гимназията.  За допълнителна информация следете сайта или фейсбук страницата на гимназията.

Състезания за прием в 5 клас за учебната 2022-2023г. в ПМГ

СЪОБЩЕНИЕ ЗА БЪДЕЩИ ПЕТОКЛАСНИЦИ!

Уважаеми родители,

Информираме Ви, че и за новата 2022/2023 учебна година  ПМГ „Иван Вазов“ Димитровград, ще осъществява държавен план-прием на ученици  завършили IV клас.

Състезанията,

с резултатите от които може да се участва при класирането са:

· Областен кръг на олимпиадата по математика 12.02.2022 г.

· Математическо състезание „Европейско кенгуру“ 17.03.2022 г.

· Пролетно математическо състезание, за IV клас 26.03.2022 г.

· Математическо състезание за ученици от IV клас „Математика за всеки“ 14.05.2022 г.

Решението е взето на педагогически съвет № 17 от 14 септември 2021г.

Методиката за извършване на класирането, различната тежест на резултатите от състезанията и/или областен кръг на олимпиадата и критериите ще бъдат публикувани по-късно.

*Забележка:

Датите за провеждане се определят от Министерството на образованието и науката. Актуална информация относно евентуални промени може да следите в сайта на МОН и на сайта на гимназията.