Състезания за прием в 5 клас за учебната 2021/2022г.

ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„ИВАН ВАЗОВ“ ДИМИТРОВГРАД

СЪОБЩЕНИЕ ЗА БЪДЕЩИ ПЕТОКЛАСНИЦИ!

Уважаеми родители,
Информираме Ви, че и за новата 2021/2022 учебна година ПМГ „Иван Вазов“ Димитровград, ще осъществява държавен план-прием на ученици завършили IV клас.

Състезанията,
с резултатите от които може да се участва при класирането са:
• Областен кръг на олимпиадата по математика – 13.02.2021 г.
• Математическо състезание „Европейско кенгуру“ – 18.03.2021 г.
• Пролетно математическо състезание, за IV клас – 27.03.2021 г.
• Математическо състезание за ученици от IV клас „Математика за всеки“ –15.05.2021 г.

Методиката за извършване на класирането, различната тежест на резултатите от състезанията и/или областен кръг на олимпиадата и критериите ще бъдат публикувани по-късно.

*Забележка:
Датите за провеждане се определят от Министерството на образованието и науката. Актуална информация относно евентуални промени може да следите в сайта на МОН и на сайта на гимназията.

Не пропускайте срока за явяване на общински кръг на олимпиадата по математика

ВАЖНО!!! Не пропускайте срока за явяване на общински кръг на олимпиадата по математика, който се провежда в училището в което се обучават учениците от IV клас . Това ще им даде възможност за класиране на областен кръг на олимпиадата по математика, с която може да се участва в класирането за прием в ПМГ „Иван Вазов“. Датата за провеждане на общински кръг на олимпиадата се определя от всяко училище и трябва да е не по-късно от 14.12.2019г.