СЪОБЩЕНИЕ ЗА БЪДЕЩИ ПЕТОКЛАСНИЦИ!

СЪОБЩЕНИЕ ЗА БЪДЕЩИ ПЕТОКЛАСНИЦИ!

Уважаеми родители,

Информираме Ви, че и за новата 2022/2023 учебна година  ПМГ „Иван Вазов“ Димитровград, ще осъществява държавен план-прием на ученици  завършили IV клас.

Състезанията,

с резултатите от които може да се участва при класирането са:

· Областен кръг на олимпиадата по математика 12.02.2022 г.

· Математическо състезание „Европейско кенгуру“ 17.03.2022 г.

· Пролетно математическо състезание, за IV клас 26.03.2022 г.

· Математическо състезание за ученици от IV клас „Математика за всеки“ 14.05.2022 г.

Методиката за извършване на класирането, различната тежест на резултатите от състезанията и/или областен кръг на олимпиадата и критериите ще бъдат публикувани по-късно.

*Забележка:

Датите за провеждане се определят от Министерството на образованието и науката. Актуална информация относно евентуални промени може да следите в сайта на МОН и на сайта на гимназията.

Държавен план-прием в V клас

Важно
Държавен план-прием в V клас
В ПМГ „Иван Вазов“ за учебната 2021/2022г.

  • Прием на документи за участие в класиране

срок:на 02.07.2021г. и 05.07.2021г. в ПМГ“Иван Вазов“- каб.5,
1 етаж, от 9:00 до 17:00 (без прекъсване)

необходими документи:

  • Заявление по образец ( получава се в ПМГ).
  • Копие на удостоверение за завършен начален етап, съответно служебна бележка за признаване по чл.110, ал.2 от наредба №11 от 1.09.2016г. за оценяване резултатите от обучението на учениците – за учениците от училища на чужди държави. ( копие + оригинал за сверяване)
  • Служебни бележки удостоверяващи резултатите от олимпиадата и/или състезанията ( копие + оригинал за сверяване) – само за ученици от друга област
  • Резултати от класиране на ученицитеслед 17:30ч. на 07.07.2021г.
  • Записване на класираните ученици

срок:на 08.07.2021г. и 09.07.2021г. в ПМГ“Иван Вазов“- каб.5,
1 етаж, от 9:00 до 17:00 (без прекъсване)
необходими документи:

  • Заявление за записване по образец ( получава се в ПМГ).
  • Удостоверение за завършен начален етап (оригинал), съответно служебна бележка за признаване по чл.110, ал.2 от наредба №11 от 1.09.2016г. за оценяване резултатите от обучението на учениците – за учениците от училища на чужди държави. (оригинал)
  • Служебни бележки удостоверяващи резултатите от олимпиадата и/или състезанията (оригинал) – само за ученици от друга област
  • Копие от акт за раждане (оригиналът се носи за сверяване)

Ако се пропусне срока за записване мястото се губи!

 

До 12.07.2021г. уведомяване на следващите по низходящ ред ученици според броя на незаетите места
На 13.07.2021г. записване следващите по низходящ ред ученици според броя на незаетите места.
До 13.07.2021г. подаване на документи от ученици отговарящи на условията по чл.73 и чл.77, ал.2, т.1 и т.2 от Наредба №10 от 01.09.2016г. за организация на дейностите в училищното образование

Състезания за прием в 5 клас за учебната 2021/2022г.

ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„ИВАН ВАЗОВ“ ДИМИТРОВГРАД

СЪОБЩЕНИЕ ЗА БЪДЕЩИ ПЕТОКЛАСНИЦИ!

Уважаеми родители,
Информираме Ви, че и за новата 2021/2022 учебна година ПМГ „Иван Вазов“ Димитровград, ще осъществява държавен план-прием на ученици завършили IV клас.

Състезанията,
с резултатите от които може да се участва при класирането са:
• Областен кръг на олимпиадата по математика – 13.02.2021 г.
• Математическо състезание „Европейско кенгуру“ – 18.03.2021 г.
• Пролетно математическо състезание, за IV клас – 27.03.2021 г.
• Математическо състезание за ученици от IV клас „Математика за всеки“ –15.05.2021 г.

Методиката за извършване на класирането, различната тежест на резултатите от състезанията и/или областен кръг на олимпиадата и критериите ще бъдат публикувани по-късно.

*Забележка:
Датите за провеждане се определят от Министерството на образованието и науката. Актуална информация относно евентуални промени може да следите в сайта на МОН и на сайта на гимназията.

Не пропускайте срока за явяване на общински кръг на олимпиадата по математика

ВАЖНО!!! Не пропускайте срока за явяване на общински кръг на олимпиадата по математика, който се провежда в училището в което се обучават учениците от IV клас . Това ще им даде възможност за класиране на областен кръг на олимпиадата по математика, с която може да се участва в класирането за прием в ПМГ „Иван Вазов“. Датата за провеждане на общински кръг на олимпиадата се определя от всяко училище и трябва да е не по-късно от 14.12.2019г.