Прием в 8 клас

>>>ДЪРЖАВЕН ПЛАН – ПРИЕМ ОБЛАСТ ХАСКОВО – в VIII клас<<<

Държавен план-прием на ученици в VIII клас по чл. 142, ал. 3, т. 1 от Закона за предучилищното и училищното образованиe >тук<

С оценки от национално външно оценяване по български език и литература и по математика

ВАЛИДНО ЗА 2023-2024 УЧЕБНА ГОДИНА !!!

ПРОФИЛ/ ПРОФЕСИЯ Профилиращи предметиБрой паралелкиБрой ученициИнтензивно изучаване на чужд езикНачин на балообразуване
ПРОФИЛ МатематическиМатематика Информатика126Английски език• два пъти точките от НВО по БЕЛ и два пъти точките от НВО по математика (По чл.57, ал.1, т.1 от Наредба №10); • оценките по математика и БЕЛ от свидетелството за основно образование, превърнати по скала в точки в съответствие с чл.9, ал.10 от Наредба №11 от 01.09.2016г. За оценяване на резултатите от обучението на учениците (По чл.57, ал.1, т.2 от Наредба №10).
ПРОФИЛ Природни наукиБиология и здравно образование Химия и опазване на околната среда126Английски език• два пъти точките от НВО по БЕЛ и два пъти точките от НВО по математика (По чл.57, ал.1, т.1 от Наредба №10); • оценките по математика и БЕЛ от свидетелството за основно образование, превърнати по скала в точки в съответствие с чл.9, ал.10 от Наредба №11 от 01.09.2016г. За оценяване на резултатите от обучението на учениците (По чл.57, ал.1, т.2 от Наредба №10).
ПРОФИЛ Софтуерни и хардуерни наукиИнформатика Информационни технологии126Английски език• два пъти точките от НВО по БЕЛ и два пъти точките от НВО по математика (По чл.57, ал.1, т.1 от Наредба №10); • оценките по математика и БЕЛ от свидетелството за основно образование, превърнати по скала в точки в съответствие с чл.9, ал.10 от Наредба №11 от 01.09.2016г. За оценяване на резултатите от обучението на учениците (По чл.57, ал.1, т.2 от Наредба №10).
ПРОФЕСИЯ Приложен програмистПридобиват трета степен на професионална квалификация по професията „Приложен програмист“126Английски език• два пъти точките от НВО по БЕЛ и два пъти точките от НВО по математика (По чл.57, ал.1, т.1 от Наредба №10); • оценките по математика и БЕЛ от свидетелството за основно образование, превърнати по скала в точки в съответствие с чл.9, ал.10 от Наредба №11 от 01.09.2016г. За оценяване на резултатите от обучението на учениците (По чл.57, ал.1, т.2 от Наредба №10).

Максимален бал—500 точки! (400 точки от НВО + 100 точки от оценките от свидетелството за основно образование)  

Срокове >тук<

График на дейностите по прием на ученици в VIII клас в ПМГ „Иван Вазов“ за учебната 2022/2023 г.

етапиI етапII етапIII етап
Подаване на документи5-7 юли 2022г. В училище-гнездо, в което ще се приемат документи за участие или онлайндо 20 юли 2022г. в ПМГ „Иван Вазов“26-27 юли 2022г. В училище-гнездо, в което ще се приемат документи за участие или онлайн
Класиранедо 12 юли 2022г.до 20 юли 2022г.29 юли 2022г.
Записване13-15 юли 2022г. в ПМГ „Иван Вазов“21-22 юли 2022г. в ПМГ „Иван Вазов“1 – 2 август 2022г. в ПМГ „Иван Вазов“

Работно време: 08:00-16:30ч.

Място: ПМГ „Иван Вазов“, етаж II  

Учениците приети в VIII клас се обучават по рамков учебен план за профилирано образование с интензивно изучаване на чужд език в профил „математически“, „софтуерни и хардуерни науки“, „икономическо развитие“ и „природни науки“ >тук<

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ: гр. Димитровград Ул.”Климент Охридски” №1 тел./факс 0391/ 6-63-54