РЕГЛАМЕНТ ЗА ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ НA УЧЕНИЦИ В V КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2022-2023г.

>>>> РЕГЛАМЕНТ ЗА ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В V КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА В ПМГ „ИВАН ВАЗОВ“, ДИМИТРОВГРАД <<<<

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ:

гр. Димитровград
Ул.”Климент Охридски” №1
тел./факс: 0391/ 6-63-54