Олимпиади и състезания

заповед график олимпиади и състезания 2022-2023г.

НАЦИОНАЛЕН СПОРТЕН КАЛЕНДАР НА МОН ЗА УЧЕБНАТА 2022-2023г.

НАЦИОНАЛЕН КАЛЕНДАР ЗА ИЗЯВИ ПО ИНТЕРЕСИ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ЗА УЧЕБНАТА 2022-2023г.

Финансова грамотност протокол проверка

Финансова грамотност предложение национален кръг

Финансова грамотност – теми и ключове