Олимпиади и състезания

Национално състезание по финансова грамотност 2020/2021 – теми >>>връзка за сваляне<<<

Национално състезание по финансова грамотност 2020/2021 – ключ за верните отговори >>>връзка за сваляне<<<

Национално състезание по финансова грамотност 2020/2021 – протокол с резултати на областна комисия

Национално състезание по финансова грамотност 2020/2021 – молби за контестация 5-9 клас, 10-12 клас