НВО – 7 клас

ИНСТРУКТАЖ ЗА УЧЕНИКА ЗА НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В КРАЯ НА VII КЛАС ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

Резултати от НВО в VII клас за учебната 2021/2022 в ПМГ „Иван Вазов