Форми на обучение

Форми на обучение за учебната 2022-2023г.
График за изпити самостоятелна форма на обучение – януарска сесия
График за изпити самостоятелна форма на обучение – априлска сесия
График за изпити самостоятелна форма на обучение – юлска сесия
График за изпити самостоятелна форма на обучение – януарска сесия (от 05.01.2023г. до 20.01.2023г.)
График за изпити самостоятелна форма на обучение – априлска сесия (от от 17.04.2023г. до 28.04.2023г.)