Форми на обучение

Форми на обучение за учебната 2022-2023г.
График за изпити самостоятелна форма на обучение – януарска сесия
График за изпити самостоятелна форма на обучение – априлска сесия
График за изпити самостоятелна форма на обучение – юлска сесия