Форми на обучение

Форми на обучение за учебната 2021-2022г.
График за изпити самостоятелна форма на обучение – януарска сесия