Ученически съвет

Ученически съвет на училището
Име на ученика (клас) Позиция
Вероника Иванова Павлова(9 а) зам.председател
Владимир Владимиров Панев(10 г) член
Габриела Евгениева Башова(10 в) член
Гергана Добромирова Добрева(11. г) член
Десислава Димитрова Димитрова(12. а) член
Ивайла Станимирова Иванова(11. б) член
Ивелина Антонова Иванова(9 б) зам.председател
Илияна Миткова Иванова(12. в) член
Ирена Анастасова Христова(9 в) член
Йоана Мирославова Радева(10 а) член
Константин Георгиев Калчев(11. а) член
Майкъл Петев Атанасов(12. г) член
Мария Николаева Колева(12. б) член
Мартин Радостинов Жечев(8 в) член
Никол Бориславова Стоилова(11. в) член
Петя Любомирова Ламбрева(8 б) член
Поли Евгениева Ботева(10 б) член
Симеон Валентинов Вълев(9 г) член
Стефани Стефанова Лапачка(6 а) член
Теодор Живков Тончев(8 а) член
Теодора Тодорова Тодорова(8 г) член
Христиана Теодорова Попова(5 a) член
Христо Славов Желев(7 а) член
Даяна Славова Славова(9б) председател
Лъчезара Иванова Дечева(6а) протоколчик