Ръководство

Ръководство на ученическия съвет 2020/2021г.:


Председател: Калина Живкова Кръстева – XIб
Зам. Председател: Мирела Тодорова манолова XIб
Зам. Председател: Жулиета Валентинова Вълчева Xб
Зам. Председател: Димитър Янков Ганев VIIIг
Протоколчик: Поли Евгениева Ботева VIIIб