Ръководство

Ръководство на ученическия съвет 2020/2021г.:


Председател: Калина Кръстева – XIб
Зам. Председател: Мирела Милкова XIб
Зам. Председател: Жулиета Вълева Xб
Зам. Председател: Димитър Ганев VIIIг
Протоколчик: Поли Ботева VIIIб