План

Месец октомври 
1.Ден срещу насилието на деца(19.10)
Месец ноември 
1.Ден на народните будители (01.11)
Месец декември 
1 Международен ден на борбата със Спин (01.12)
2.Коледно веселие(23.12)
-да почувстваме коледния дух, като всеки от нас може да изпрати коледно бастунче с пожелание за свой приятел/учител. 
Месец януари 
1 Международен ден на думата благодаря (11.01)
-да бъдем добри и благодарни за това което имаме. Бъдете добри и зарадвайте свой близък с думите,, благодаря ти „
Месец февруари 
1.Световен ден на борбата с рака(04.02)
2.Свети Валентин (14.02)
-подари красива картичка с пожелание на своя любим човек
     Отчет за първи срок
Месец март
1.Баба Марта (01.03)
2.Освобождението на България (03.03)
Месец април
1.Великден (24.04)
Месец май
1.Ден на труда(01.05)
2.Ден на българската просвета и култура (24.05)
Месец юни
1.Ден на детето (01.06)

     В края на годината ще бъде изготвен доклад за работата на ученическия съвет през учебната 2021/2022
     

       Председател: Никол Стоилова -10в клас
      Заместник: Десислава Димитрова – 11а клас
     Заместник:Георги Монев – 11а клас
     Протоколчик:Теодор Иванов – 7 клас