План

Месец септември:

 • Организиране на ученическа електронна борса (17.09.2019 – 26.09.2019г.)


Месец октомври:

 • Първо заседание на новия ученически съвет и избор на ново ръководство (07.10.2019г.).
 • Приемане на плана за дейности на УС през учебната 2019/2020г.
 • Организиране на изложба за  “Halloween”.

Месец ноември:

 • Празнично отбелязване на Деня на народните будители.(4.11.2019г.)
 • Ден против насилието над деца и ученици (19.11.2019г.)

Месец декември:

 • Отбелязване на световния ден за борба срещу СПИН. (2.12.2019г.)
 • Благотворителна акция „на Коледа стават чудеса“
 • Ораганизиране на събиране на дрехи, играчки, книжки, тетрадки и т.н. в запазено състояние. Събраните подаръци ще се подарят на децата от Дневен центар за деца с увреждания.( Единственото условие е да са опаковани или да са в подаръчна торбичка.)
 • Организиране на конкурс „ Най-креативно украсена колена стая“. (20.12.2019г.)
 • „ Усмихни се, Коледа е. „ – имициатива, която да повдигне празничния дух на учениците.
 • Поставяне на кутия на втория етаж, където всеки ще може да остави своето пожелание  до когото поиска. След това членовете на съвета с коледни шапки ще минат и ще раздадат пожеланията/картичките. (16.12-17.12.2019г.)

Месец февруари:

 • Международен  ден на прегръдката.(21.01.2020г.)
 • Отбелязване на празника „ Свети валентин“. (14.02.2020г)
 • Поставяне на кутия, на втория етаж , където всеки ще може да пусне своята валентинка.(до 5 час ) След това членовете на ученическия съвет ще раздадат валентинките.
 • Отбелязване на годишнина от обесването на Васил Левски. (19.02.2020г.)
 • Отбелязване  на „Розовата фланелка“ Ден за борба с тормоза в училище. (26.02.2020г.)
 • Изготвяне на рисунки под логото „Ние сме по-добри без тормоз“. (срок на изготвяне от 12.02 до 21.02.2020г.)
 • Подбиране на подходящите рисунки и изготвяне на табла,които ще се окачат  във фоайето на втория етаж.

Месец март:

 • Отбелязване на 1ви март.
 • Честване на денят на освобождението на България. (04.03.2020г.)
 • Отбелязване на световният ден на жената.(08.03.2020г.)

Месец април:

 • Отбелязване на денят на шегата. (01.04.2020г.)
 • Участие в организацията на патрония празник на гимназията.

Месец май:

 • Ден на ученическото самоуправление. (08.05.2020г.)
 • Ден на славянската писменост и култура (26.05.2020г.)

Месец Юни:

 • Създаване на презентация, показваща работата на УС през учебната 2019/2020г.
 • Връчване на грамоти , на членовете на съвета за добре свършена работа през годината.
 • Приключване дейността на УС.
 • Отчетно събрание.