Свободни места

Актуално към 20.11.2020г.

паралелкапрофилсвободни места
5A няма
6A 8
7A няма
8Aматематически3
природни наукиняма
софтуерни и хардуерни наукиняма
приложен програмистняма
математически6
природни науки3
икономическо развитиеняма
софтуерни и хардуерни наукиняма
10Аматематически1
10Бприродни науки5
10Викономическо развитиеняма
10Гсофтуерни и хардуерни науки1
11Аматематически7
11Бприродни наукиняма
11Викономическо развитиеняма
11Гсофтуерни и хардуерни наукиняма
12Априродоматематически – математика и английски език3
12Бприродоматематически – информационни технологии и английски език3
12Вприродоматематически – география и икономика и английски език4