Свободни места

Актуално към 3.05.2023г.

паралелкапрофил / професиясвободни места
5 няма
6 1
7 няма
8AМатематически8
Природни наукиняма
Софтуерни и хардуерни наукиняма
Професия „Приложен програмист“ няма
Математическиняма
Природни наукиняма
Софтуерни и хардуерни наукиняма
Професия „Приложен програмист“2
10АМатематически7
10БПриродни наукиняма
10ВСофтуерни и хардуерни наукиняма
10ГПрофесия „Приложен програмист“няма
11АМатематически6
11БПриродни науки2
11ВИкономическо развитие1
11ГСофтуерни и хардуерни наукиняма
12АМатематически3
12БПриродни науки8
12ВИкономически развитие1
12 ГСофтуерни и хардуерни наукиняма