Свободни места

Актуално към 18.03.2022г.

паралелкапрофил / професиясвободни места
5 няма
6 1
7 8
8AМатематическиняма
Природни наукиняма
Софтуерни и хардуерни наукиняма
Професия „Приложен програмист“1 – подаване на документи от 21 до 25 март
Математически7
Природни наукиняма
Софтуерни и хардуерни наукиняма
Професия „Приложен програмист“няма
10АМатематически5
10БПриродни науки2
10ВИкономическо развитие1
10ГСофтуерни и хардуерни наукиняма
11АМатематически2
11БПриродни науки8
11ВИкономическо развитиеняма
11ГСофтуерни и хардуерни наукиняма
12АМатематически8
12БПриродни наукиняма
12ВИкономически развитие1
12 ГСофтуерни и хардуерни науки1