Свободни места

Актуално към 24.11.2022г.

паралелкапрофил / професиясвободни места
5 няма
6 1
7 няма
8AМатематически6
Природни науки1
Софтуерни и хардуерни наукиняма
Професия „Приложен програмист“0
Математическиняма
Природни наукиняма
Софтуерни и хардуерни науки1
Професия „Приложен програмист“2
10АМатематически7
10БПриродни наукиняма
10ВСофтуерни и хардуерни науки1
10ГПрофесия „Приложен програмист“няма
11АМатематически6
11БПриродни науки1
11ВИкономическо развитие1
11ГСофтуерни и хардуерни наукиняма
12АМатематически3
12БПриродни науки8
12ВИкономически развитие1
12 ГСофтуерни и хардуерни наукиняма