Състав

Поименен състав на членовете на Обществения съвет към – гр.Димитровград за срок от три години.

Радостина Атанасова Димитрова – председател, представител на родителите
Анна Стоянова Василева – секретар, представител на родителите
Юлияна Василева Димитрова – член, представител на родителите
Милена Ангелова Тодева – член, представител на родителите
Магдалена Вълчева Иванова – член, представител на родителите
Деляна Иванова Бодурова – член, представител на родителите
Антоанета Иванова Шаркова – член, представител на финансиращия орган

и резервни членове:

Моника Димитрова Демирева – представител на родителите;
Дочка Емилова Цветкова – представител на родителите;
Елена Колева Петкова – представител на родителите;
Светлана Николова – представител на финансиращия орган

Заповед за поименния състав