Защита на личните данни

Съдържание на страницата със защита на личните данни

~>> Политика за поверителност при обработване на лични данни <<~

~>> ОТЧЕТ НА ПОСТЪПИЛИТЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗДОИ КЪМ ПМГ „ИВАН ВАЗОВ“ ДИМИТРОВГРАД ПРЕЗ 2019 ГОДИНА <<~