Стратегия

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПМГ „ИВАН ВАЗОВ“ ЗА ПЕРИОДА ОТ 2020/2021г. до 2023/2024 УЧЕБНА ГОДИНА

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ И ФИНАНСИРАНЕ ЗА 2022-2023г.