Стратегия

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПМГ „ИВАН ВАЗОВ“ ЗА ПЕРИОДА ОТ 2020/2021г. до 2023/2024 УЧЕБНА ГОДИНА

ПЛАН-ПРОГРАМА ЗА ДЕЙСТВИЕ 2021 ГОДИНА ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА