Бюджет

Бюджети за делигирани от държавата дейности по години и отчети по тримесечия.

2016бюджетотчет Iотчет IIoтчет IIIoтчет IV /Годишен
2017бюджетотчет Ioтчет IIoтчет IIIoтчет IV /Годишен
2018бюджетотчет Ioтчет IIoтчет IIIoтчет IV /Годишен
2019бюджетотчет Ioтчет IIoтчет IIIoтчет IV /Годишен
2020бюджетотчет Ioтчет IIoтчет IIIoтчет IV /Годишен
2021бюджетотчет Ioтчет IIoтчет IIIoтчет IV /Годишен