ПРОЕКТ КОМЕНСКИ

uspeh


Проект „Неравенствата между половете” по програма „Коменски”


Шеста мобилност - 16.02. до 22.02.2014г. – работна среща в град Яница, Гърция на тема „Мъжът и жената в обществото“

Една прекрасна и пълна с много интересни преживявания седмица се получи с нашите гръцки приятели по време на петата работна среща по многостранния проект „Неравенството между половете“ по прокрама „Коменски“. Визитата се проведе от 16.02. до 22.02.2014г. и в нея участваха представители на Италия, Испания, Турция, Гърция, Румъния, както и учениците от X и XI клас на ПМГ „Иван Вазов“, Димитровград - Кристина Кирова, Теодор Жеков, Елица Господинова Антон Димитров и Антония Ангелова ръководени от Живко Желев, Валентина Делчева, Галина Караиванова и Илияна Славова.

Участниците бяха посрещнати топло от домакините от Втора професионална гимназия в град Яница.

За проведената работна среща се очакваше всеки от отборите по проекта да подготви презентация на тема „Мъжът и жената в обществото“ с цел да се проследи издигането на ролята на жената в различните общества. Отборите представиха кратки филми със субтитри, филмирани анкети за обществените нагласи по отношение на ролята на двата пола в различни области на живота.

Българският отбор беше подготвил презентация по темата, която беше представена на английски език. Презентацията проследи видни български личности с акцент на женското присъствие в литературата, изкуството, политиката, спорта.

Програмата за всеки един от дните беше организирана динамично и разнообразно от гръцките домакини.

Храмът „Свети Димитър“ в Солун беше първият обект от тур обиколката на града, която продължи с величествената Агора в сърцето на древния град. Старият Солун и градските крепостни стени спираха дъха с панорамна гледка на целия град и морето.

Вергина беше селището, където на следващия ден бяха разгледани новооткритите гробници на Филип II Македонски и Александър IV.

Посещението в музея в град Пела – родното място на Александър Македонски разкри бита и социалния живот на древните гърци.

Общуването с нашите партньори по проекта на ниво учители и ученици ни накара да се почувстваме граждани на света, обогатени емоционално и интелектуално. Дните изминаха неусетно. Родиха се нови приятелства, а вече създадените укрепнаха.


~ Галерия / Gallery ~

Sixth mobility
Topic:  Discrimination of Women in Society
   In November we organized a photo contest on the topic “Woman in Society” and rated three photographs which competed in the photo contest organised by the coordinators from Turkey. Students translated from Bulgarian into English works of famous Bulgarian poetesses, namely E. Bagriana and P. Dubarova. We selected sources and different issues for the presentation on the topic “Men and Women in Society” At school was organized a meeting with parents referred to conditions of participation in the workshop in Giannitsa, Greece. From 16th to 21st February 2014 we took part in the workshop in Giannitsa, Greece. The local media was informed about the visit to Giannitsa. A special conference was organized for all students and teachers where participants in visit to Giannitsa, shared their experience and impressions with the audience.  Our special project corner was enriched with new posters and pictures from Greece. An essay was created by the students devoted to their impressions of the visit.