ПРОЕКТ КОМЕНСКИ

uspeh


Проект „Неравенствата между половете” по програма „Коменски”


Първа мобилност - 15.10.-19.10.2012Г.

Работна среща в Анкара, Турция, на тема: «Представяне на държавите, градовете, училищата партньори; запознаване; организационни въпроси, свързани с работата по проекта »

Участие в нов двугодишен проект  спечели ПМГ "Ив.Вазов". „Многостранни училищни партньорства” е надслова му, той се реализира по програма „Коменски” към Центъра за развитие на човешките ресурси. Стойността на разработката е 20 000 евро. В проекта участват училища от седем държави: България, Румъния, Гърция, Италия, Испания и Португалия. Водеща страна е Турция и професионална гимназия в Анкара. Участниците ще дискутират различни теми, сред тях жената в миналото и в настоящето, биологични разлики между половете, ролята на половете в семейството и грижата за децата, ролята на половете на работното място и в обществото. Албуми с информация на английски език по всички теми ще бъдат издадени в рамките на разработката, а материалите ще бъдат публикувани в общ уебсайт. Предвижда се издаването на албум с текстове на жени поетеси от всички партньорски държави, както и албум с песни, разкази, приказки, легенди и комикси, посветени на майката и жената. Всички текстове ще бъдат преведени от учениците на английски език. Първата визита в рамките на проекта вече се проведе в Анкара от 15 до 19 октомври в местната Професионалната гимназия. На срещата присъстваха членове на проектния екип от ПМГ: Деница Ненчева – координатор, Диана Бонева – главен учител, деветокласниците Йордан Делчев и Мартин Славов, водени от директора – Илияна Славова. Там беше представена различна информация за държавите-участници, програмата на проекта, предстоящи визити и др. Партньорите ще посетят България за участие в работна среща през есента на 2013 година. Предвижда се проектът да завърши през април 2014 година, като последната мобилност, на която ще се извърши и оценка на свършените дейности, ще бъде в Румъния.

~ Галерия / Gallery ~

First mobility
   In October, 2012 we began preparing our presentation on Bulgaria, Dimitrovgrad and Ivan Vazov Mathematics and Science High School for the mobility in Ankara. We voted on the logo of the project which the coordinators from Turkey had prepared. We conducted a survey on the activities of the project and we studied common attitudes and expectations about each of the working topics. We summarized final results of the survey. We organized the first meeting with parents to introduce conditions of participation in first mobility. From 15th October to 19th October 2012 we visited Ankara, Turkey. We discussed different organizational issues. The order of the mobilities had to be changed. The organisers showed us round their school with its up-to-date facilities. Next each country planted a tree in the park of the school. The teachers familiarized themselves with the Turkish educational system. We presented Bulgaria and our region and our town to our partners. The project coordinators created a website so that partners would share their impressions of the workshops. When we came back to Bulgaria we informed the regional media about the workshop during the first mobility. We went on enriching our Project Corner by adding a noticeboard with pictures and impressions of the workshop in Turkey. The students also wrote an essay in English on their impressions of the first mobility. The students acquired different competencies in team work, in a profound study of other countries cultures.