Прием в 8 клас

Съобщения за прием на ученици в 8 клас:

Няма актуални съобщения за прием на ученици в 8 клас

>>>ДЪРЖАВЕН ПЛАН – ПРИЕМ ОБЛАСТ ХАСКОВО – в VIII клас<<<

За Вас осмокласници!

Резултатите от първо класиране на седмокласниците са публикувани на https://priem.mon.bg

Учениците могат да се запишат в училищата, в които са класирани до 16.07.2020 г. включително с оригинала на свидетелството за основно образование и служебната бележка с входящия номер на ученика. За професионалните гимназии се представя и оригиналът на медицинското свидетелство. Записването в ПМГ „Иван Вазов“ е от 09:00ч. до 17:00ч. до 16 юли в кабинет 5 на първи етаж при спазване на противоепидемичните мерки.

Ако ученик желае да участва на второ класиране, подава заявление в училището, в което е класиран в същите срокове. В този случай ученикът може да се класира по по-предно свое желание или запазва мястото си от първо класиране.

Учениците, които на първи етап не са приети никъде, автоматично участват във второто класиране.

Напомняме, че:

1. Ако сте приети по първо желание, следва да се запишете в училището, в което сте приети. В противен случай губите мястото си.

2. Ако сте приети по второ или следващо желание, следва да отидете в училището, в което сте приети, и: – да се запишете; или – да подадете заявление за участие във второ класиране. Ако не направите нито една от изброените по-горе стъпки, Вие губите мястото си и не участвате във второ класиране. Желанията за участие във второто класиране не се пренареждат.

3. Ако не сте класиран по нито едно желание автоматично участвате във второ класиране.

4. Ако сте класирани в професионална паралелка е необходимо да се представи медицинско свидетелство при записването. Ако не го представите при записването, то губите мястото си в класирането.

Държавен план-прием на ученици в VIII за учебната 2020/2021 година, утвърден със > заповед № 3-560/22.04.2020г.< на Началника на РУО Хасково:

Държавен план-прием на ученици в VIII клас по чл. 142, ал. 3, т. 1 от Закона за предучилищното и училищното образованиe >тук<

С оценки от национално външно оценяване по български език и литература и по математика

ПРОФИЛ/ ПРОФЕСИЯ Профилиращи предметиБрой паралелкиБрой ученициИнтензивно изучаване на чужд езикНачин на балообразуване
ПРОФИЛ МатематическиМатематика Информатика126Английски език• един път точките от НВО по БЕЛ и три пъти точките от НВО по математика (По чл.57, ал.1, т.1 от Наредба №10); • оценките по математика и БЕЛ от свидетелството за основно образование, превърнати по скала в точки в съответствие с чл.9, ал.10 от Наредба №11 от 01.09.2016г. За оценяване на резултатите от обучението на учениците (По чл.57, ал.1, т.2 от Наредба №10).
ПРОФИЛ Природни наукиБиология и здравно образование Химия и опазване на околната среда126Английски език• два пъти точките от НВО по БЕЛ и два пъти точките от НВО по математика (По чл.57, ал.1, т.1 от Наредба №10); • оценките по математика и БЕЛ от свидетелството за основно образование, превърнати по скала в точки в съответствие с чл.9, ал.10 от Наредба №11 от 01.09.2016г. За оценяване на резултатите от обучението на учениците (По чл.57, ал.1, т.2 от Наредба №10).
ПРОФИЛ Софтуерни и хардуерни наукиИнформатика Информационни технологии126Английски език• два пъти точките от НВО по БЕЛ и два пъти точките от НВО по математика (По чл.57, ал.1, т.1 от Наредба №10); • оценките по математика и БЕЛ от свидетелството за основно образование, превърнати по скала в точки в съответствие с чл.9, ал.10 от Наредба №11 от 01.09.2016г. За оценяване на резултатите от обучението на учениците (По чл.57, ал.1, т.2 от Наредба №10).
НОВО! ПРОФЕСИЯ Приложен програмистПридобиват трета степен на професионална квалификация по професията „Приложен програмист“126Английски език• два пъти точките от НВО по БЕЛ и два пъти точките от НВО по математика (По чл.57, ал.1, т.1 от Наредба №10); • оценките по математика и БЕЛ от свидетелството за основно образование, превърнати по скала в точки в съответствие с чл.9, ал.10 от Наредба №11 от 01.09.2016г. За оценяване на резултатите от обучението на учениците (По чл.57, ал.1, т.2 от Наредба №10).

Максимален бал—500 точки! (400 точки от НВО + 100 точки от оценките от свидетелството за основно образование)  

Срокове >тук< и >тук<  

График на дейностите по прием на ученици в VIII клас в ПМГ „Иван Вазов“ за учебната 2020/2021 г.

етапиI етапII етапIII етап
Подаване на документи3-7 юли В училище-гнездо, в което ще се приемат документи за участие или онлайндо 20 юли в ПМГ „Иван Вазов“24-27 юли В училище-гнездо, в което ще се приемат документи за участие или онлайн
Класиранедо 13 юлидо 20 юли29 юли
Записванедо 16 юли в ПМГ „Иван Вазов“до 22 юли в ПМГ „Иван Вазов“30 юли в ПМГ „Иван Вазов“

Работно време: 09:00-17:00ч.

Място: ПМГ „Иван Вазов“, етаж II  

Учениците приети в VIII клас се обучават по рамков учебен план за профилирано образование с интензивно изучаване на чужд език в профил „математически“, „софтуерни и хардуерни науки“, „икономическо развитие“ и „природни науки“ >тук<

Инструктаж за учениците за провеждане на НВО по БЕЛ и Математика >тук<

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ: гр. Димитровград Ул.”Климент Охридски” №1 тел./факс 0391/ 6-63-54