Информация

Учебни часове:
ЧасНачалоКрай
1-ви8:008:45
2-ри8:559:40
3-ти9:5010:35
Голямо междучасие
4-ти11:0011:45
5-ти11:5512:40
6-ти12:5013:35
7-ми13:4514:30

                  Организация на учебния ден в ПМГ „Иван Вазов” – Димитровград
                  1. Организация на учебния ден в ПМГ “Иван Вазов” за учебната 2021/2022г. -полудневна.
                  2. Начало на учебния ден –08:00ч.
                  3. Край на учебния ден –14:30ч.
                  4. Продължителност на учебния час –45 минути
                  5. Почивки

                 Между 1 и 2 час –10 мин.
                 Между 2 и 3 час –10 мин.
                 Между 3 и 4 час –25 мин.
                 Между 4 и 5 час –10 мин.
                 Между 5 и 6 час –10 мин.
                 Между 6 и 7 час –10 мин.
                 Часовете за организиране и провеждане на спортни дейности, които са заложени в графика да се провеждат в два последователно учебни часа без почивка, съгласно чл.9, ал.6, т.4 от Наредба №10 за организация на дейностите в училищното образование  и ПС №12/15.05.2021г.

                 Часовете по информатика (разширена и профилирана подготовка), ИТ (разширена и профилиранаподготовка), учебна практика и теория на професията да се провеждат в два последователни учебни часа без почивка между тях с решение на ПС №17/14.09.2021г.

заповед график олимпиади и състезания 2021-2022г.

Дати за провеждане на държавните зрелостни изпити:

Национално външно оценяване

Модел на националното външно оценяване по математика в 10 клас за учебната 2021-2022