Учители

Илияна Тодорова Славова - Директор
Валентина Христова Делчева - зам.-директор
Живка Радева Ненова - зам.-директор

Галя Найденова Пенкова – педагогически съветник
Боряна Христова Христова - ръководител направление информационни и комуникационни технологии

Непедагогически персонал:

Петко Михайлов - аналитик компютърни мрежи
Петя Димитрова - главен счетоводител
Анелия Петкова- завеждащ административна служба
Димка Шопова - касиер-домакин
Антоанета Мушанова - библиотекар

Педагогически персонал:

Български език и литература Катя Димитрова Атанасова
Ваня Диманова Маринчева
Цанка Вътова Колева
Мариана Пенчева Пенева-Димитрова
Английски език Анжелина Мелниченко
Пламен Ничев Митев
Галина Митева Караиванова
Живко Георгиев Желев
Недялка Добрева Вълканова
Айла Касим
Немски език Христина Ангелова Михайлова
 
Руски език Мария Маврудова
Математика Катя Ангелова Чалъкова
Мария Господинова Пенчева
Йорданка Хараланова Коджабашева
Петър Митев Генчев
Информатика и ИТ Валентина Христова Делчева
Боряна Христова Христова
Дария Манева
Павлина Ставрева
Василка Колева Николова
Драгомира Христова Стоянова
История и цивилизация Павлина Георгиева Лозева
Иванка Стоянова
География и икономика Живка Радева Ненова
Ангел Йорданов Кайряков
Философия Тодор Георгиев Тодоров
Биология и здравно образование Мариана Ненова
Красимира Господинова Палаузова
Химия и ООС Илияна Тодорова Славова
Ирина Тодорова Панева
Физика и астрономия Диляна Ангелова Стойчева
Физическо възпитание и спорт Теменужка Енчева Калинова - Пиронкова
Деян Калоянов Димов
Чавдар Димитров Камов
Музика Георги Живков Желев
Изобразително изкуство Минка Вълчанова Вълева