Свободни места

Актуално към 11.05.2020г.

Свободни места в ПМГ "Иван Вазов"
учебна 2019/2020г.

паралелка

профил

свободни места

5

 

6

6

 

няма

7

 

няма

8A

математически

3

природни науки

4

икономическо развитие

няма

софтурни и хардуерни науки

няма

математически

1

природни науки

7

икономическо развитие

няма

софтурни и хардуерни науки

1

10А

математически

4

10Б

природни науки

няма

10В

икономическо развитие

няма

10Г

софтурни и хардуерни науки

няма

11А

природоматематически - математика и английски език

3

11Б

природоматематически - информационни технологии и английски език

3

11В

природоматематически - география и икономика и английски език

4

12А

природоматематически - математика и английски език

2

12Б

природоматематически - информационни технологии и английски език

няма

12В

природоматематически - география и икономика и английски език

6