За училището

ПАТРОН

Училището носи името на Иван Вазов (27.06.1850 - 22.09.1921) - най-популярният български писател и поет, чиито творби и досега се радват на наследствен читателски възторг. Най-известното му произведение - романът "Под игото" е най-превежданата българска книга - с издания на 32 езика. Поезията му отразява съкровените български ценности, тя побира в себе си възторзите и болките на народа ни. И днес Вазов се възприема като синоним на България.

По традиция патронният празник на ПМГ се отбелязва в края на месец април. И това не се свързва с конкретна дата от живота на Иван Вазов, а с Априлското въстание, защото народният поет възвеличава с творчеството си това историческо събитие.

АМБИЦИЯ

ПМГ заема централно място в образователното пространство на града. Гимназията е най-старото средно училище в града и съсредоточава интелектуалния елит на димитровградските ученици. Превърнала се е в притегателен център за амбициозни и талантливи деца, изявявящи се в областта на точните и природните науки.

Гимназията е дала на България двама академици - чл. кор. проф. д-р. на историческите науки Васил Гюзелев и чл. кор. проф. д-р на химическите науки Васил Сгурев

Ние предоставяме възможности за:

 • интензивно чуждоезиково обучение от VІІІ до ХІІ клас (включително в компютърни зали)
 • специализирано компютърно обучение по информатика и информационни технологии в малки групи - до 13 ученици
 • солидна подготовка по всички предмети
 • придобиване на сертификат за компютърна грамотност IT card
 • участие в школи по биология, математика, математическа лингвистика, чужд език, история, информатика, компютърна анимация
 • участие в хорова формация
 • културни и спортни изяви

ИСТОРИЯ

 • На16 декември 1944г. с указ № 64 на Министерството на народното просвещение се открива непълна гимназия в с. Раковски / което три години по-късно, на 10.10.1947г. е град Димитровград /.
 • От 1945г. - Гимназията става пълна - до 11 клас.
 • До 1958г. тя се именува Първо средно смесено училище /гимназия/ "Асен Златаров", а се след това е преименувана на Трудово политехническа гимназия "Иван Вазов", поради откриване на химически техникум "Асен Златаров".
 • На 24 май 1970г. Президиумът на Народното Събрание награждава гимназията с орден "Кирил и Методий" - III степен.
 • От 1981г. е ЕСПУ "Иван Вазов".
 • От м. януари до м. август е СОУ "Иван Вазов"
 • С заповед РД 14-28/16.08.1991г. на МНП се преобразува в Гимназия "Иван Вазов".
 • На 3 юни 1992г. Със заповед РД 14-27 Гимназия "Иван Вазов" се преобразува в ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ СЪС ЗАСИЛЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ "ИВАН ВАЗОВ" /ДВ бр.52/1992г./

Директори на гимназията:

 • Жеко Димов - 1944-1948г.
 • Влади Вълчев - 1948-1951г.
 • Деньо Боев - 1951-1958г.
 • Катя Катеринска - 1958-1963г.
 • Кирил Брънкин - 1963-1968г.
 • Стефан Цанев - 1968-1969г.
 • Стефка Толева - 1969-1991г.
 • Райна Бакалова - 1992-2000г.
 • Илияна Славова - 2000-
 • От 1992г. в ПМГ "Иван Вазов" с конкурсен изпит в подготвителен клас с интензивно изучаване на английски, немски и френски език се приемат кандидати след завършен VII клас в профилите математика, информатика, информационни технологии и биология.
  От 2005г. с прием по документи се приемат ученици след завършено основно образование в профил технологичен.
  От 2006г. с прием по документи се приемат ученици след IV клас.
  За обучението по западни езици са осигурени чуждестранни преподаватели. Все по-сериозни стават контактите с френския и немския културен център. През годините след основаването тя се утвърждава като авторитетно училище, в което учениците получават задълбочена и квалифицирана подготовка. В последните дванадесет години Природо-математическа Гимназия "Иван Вазов" е учебно заведение, което най-пълно отговаря на изискванията на утрешния ден, надежден път за приобщаване на младите хора към общоевропейските и общочовешки ценности.

  МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКА БАЗА

 • шест компютърни зали - 24 часов достъп до Интернет, локална мрежа, WindowsXP, MS Office XP, C++, Java, Visual Basic, Corel Draw, Front Page, Dreamweaver.
 • специализирани кабинети и лаборатории по биология, химия и физика
 • мултимедия
 • уникален библиотечен фонд от над 1500 тома съвременни британски, американски и немски книги, енциклопедии, учебници, художествена литература, периодични издания и аудио-визуални материали
 • голям физкултурен салон с фитнес зала и открити спортни площадки по волейбол, баскетбол и футбол
 • ПРОЕКТИ

  Училището е включено в School Manager Center (Европейска училищна мрежа) за участие в международен проект Spring Day 2004 и партньорство с математически гимназии от Англия.