Форми на обучение

->Условия и ред за организиране на самостоятелна форма за учебната 2019-2020г.

~~~~

-> Индивидуална форма на обучение за учебната 2019-2020г.

~~~~

~~~~

График за изпити за определяне на годишна оценка за ученици в самостоятелна форма на обучение през учебната 2018-2019г. - априлска сесия

 

 

 

 

 

График за изпити за определяне на годишна оценка за ученици в самостоятелна форма на обучение през учебната 2017-2018г. - януарска сесия