Документи

~>> Бюджет за делегирани от държавата дейности 2016<<

 

~>> Бюджет за делегирани от държавата дейности - отчет - 2016 - I -во тримесечие <<

~>> Бюджет за делегирани от държавата дейности - отчет - 2016 - II -ро тримесечие <<

~>> Бюджет за делегирани от държавата дейности - отчет - 2016 - III -то тримесечие <<

~>> Бюджет за делегирани от държавата дейности - отчет - 2016 - IV -то тримесечие <<

~>> Бюджет за делегирани от държавата дейности 2017<<

 

~>> Бюджет за делегирани от държавата дейности - отчет - 2017 - I -во тримесечие <<

~>> Бюджет за делегирани от държавата дейности - отчет - 2017 - II -ро тримесечие <<

~>> Бюджет за делегирани от държавата дейности - отчет - 2017 - III -то тримесечие <<

~>> Бюджет за делегирани от държавата дейности - отчет - 2017 - IV-то тримесечие <<

~>> Бюджет за делегирани от държавата дейности 2018<<

 

~>> Бюджет за делегирани от държавата дейности - отчет - 2018 - I -во тримесечие <<

~>> Бюджет за делегирани от държавата дейности - отчет - 2018 - II -ро тримесечие <<

~>> Бюджет за делегирани от държавата дейности - отчет - 2018 - III -то тримесечие <<

~>> Бюджет за делегирани от държавата дейности - отчет - 2018 - IV-то тримесечие <<

 

~>> Бюджет за делегирани от държавата дейности 2019<<

 

~>> Бюджет за делегирани от държавата дейности - отчет - 2019 - I -во тримесечие <<

 

~>> Бюджет за делегирани от държавата дейности - отчет - 2019 - II -ро тримесечие <<

 

~>> Бюджет за делегирани от държавата дейности - отчет - 2019 - III -то тримесечие <<

~>> Бюджет за делегирани от държавата дейности - отчет - 2019 - IV -то тримесечие <<