За Димитровград


Градът е основан през 1947 година на мястото на три села – Раковски, Мариино,Черноконево. В строителството участват младежи от всички краища на Родината. Градът се е превърнал във важен промишлен и инфраструктурен обект. Днес в Димитровград живеят 51574 души. Намира се по поречието на река Марица, в Горнотракийската низина. Разположен е на 45 км от Стара Загора, 78 км от Пловдив и 15 км от Хасково.
Климатични особености:
Средна годишна температура – 12.6 С. Мека и къса зима; сухо и горещо лято.
Димитровград има свои културни традиции, които са живи и днес.